Uutislistaukseen

Vantaan seurakuntayhtymä vahvisti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen

Vantaan yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui kevään viimeiseen kokoukseen Tikkurilan kirkolla 4.6. klo 18. 

 

Kokousuutisia Yhteinen kirkkovaltuusto 4.6.2024

Vantaan yhteinen kirkkovaltuusto 4.6.2024

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti Vantaan seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja hyväksyi seuraavan esityksen tilikauden ylijäämän kirjaamista taseen yli-/alijäämätilille:

Tuloslaskelman osoittama tulos ennen varauksia ja rahastosiirtoja on 1.179.736,78 euroa.
•    Poistoeron vähennystä on kirjattu 297.328,17 euroa.
•    Investointivarauksen lisäystä on kirjattu 1.200.000,00 euroa Myyrmäen kirkon peruskorjaukseen. 
•    Rahastojen muutos 0 euroa.

Tilikauden ylijäämäksi jää 277.064,96 euroa, joka esitetään siirrettäväksi taseeseen tilikauden ylijäämätilille.

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi myös tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.−31.12.2023.

Vastaus aloitteeseen ja muita tiedoksi merkittyjä asioita

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi:
-    selvitykset vuoden 2023 tilinpäätöksen nettomenokehyksen yli- ja alijäämän käytön suunnitelmista.
-    osavuosiraportin 1.1.–30.4.2024.
-    Vantaan seurakuntayhtymän vuoden 2023 henkilöstökertomuksen.

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi myös vastauksen Laura Häggblomin aloitteeseen Tontunniemen leirikeskuksen alueelle suunnitelluista metsähakkuista luopumiseksi. 

Vastauksen mukaan vuonna 2024 Vantaan seurakuntayhtymän tarkoituksena on toteuttaa metsäkeskuksen ohjeistama suojeluhakkuu (arvokkaiden lehtokohteiden suojelu kuusettumiselta). 

Samoin tavoitteena on toteuttaa kaavoitettujen alueiden osalta yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukainen hoitohakkuu metsänhoitosuunnitelman mukaisesti ja jättää toteuttamatta toistaiseksi kaikki muut hakkuut Tontunniemen alueella. 

Kirkko ja kaupunki -mediaan liittyviä päätöksiä 

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan
1. että Vantaan seurakuntayhtymä sitoutuu 16 Kirkko ja kaupunki -paperilehden numeron tekemiseen vuonna 2025
2. hyväksyä Kirkko ja kaupunki -median vuoden 2025 taloussuunnittelun pohjaksi Vantaan seurakuntayhtymän osuudeksi 942 283 euroa, josta posti- ja jakelukulujen osuus 526 620 euroa ja kiinteiden kulujen osuus 415 663 euroa.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti myös hyväksyä päivitetyn johtosäännön ja sopimuksen pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteisestä Kirkko ja kaupunki -mediatoimituksesta.
 

Tutustu kokouksen esityslistaan ja myöhemmin pöytäkirjaan sivulla Päätöksenteko.

3.6.2024 09.19