Uutislistaukseen

Yksinäisyys satuttaa yhä useampaa nuorta - Vantaalainen nuorisotyöntekijä vinkkaa: kuuntele aidosti ja anna aikaa

Tämänvuotinen Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorille, jotka kokevat yksinäisyyttä tai ovat vaarassa syrjäytyä Suomessa ja maailmalla.

Tee kaverista totta. Yhteisvastuu.

Yksinäisyys ja elämänhallinnan menettäminen on ahdistava, yksilöllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä. Tällä hetkellä koko maassa yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoista noin 14 prosenttia kokee yksinäisyyttä. Vantaalaisista alakoululaisista 5 prosenttia kokee itsensä yksinäiseksi ja yläkouluikäisistä pojista jopa 14 prosentilla ei ole yhtään läheistä ystävää. Vantaalla ilman läheistä ystävää olevien nuorten osuus on kasvanut, vaikka yksinäisyyden kokemus on vähentynyt.

Vantaankosken seurakunnan nuorisotyönohjaaja Riikka Hillebrand kertoo, että suurimmalla osalla vantaalaisista lapsista ja nuorista asiat ovat hyvin, mutta osalla nuorista menee huonommin.

– Vuonna 2023 tehdyn kouluterveyskyselyn mukaan yksinäiseksi itsensä kokevien osuus on Vantaalla hieman laskenut, mutta toisaalta poikien kokema yksinäisyys on lisääntynyt. Kiusaamisen ja yksinäisyyden kokemus kulkevat usein käsi kädessä ja Vantaalla toistuva koulukiusaaminen on kyselyn mukaan lisääntynyt, kertoo Hillebrand.

Työssään hän kohtaa nuoria muun muassa rippikouluissa, joissa yksinäisyyteen ja kiusaamiseen puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

– Riparin alkaessa nuori saattaa kertoa, ettei tunne ryhmästä ketään tai että häntä jännittää. Tämä otetaan huomioon siten, että riparilla satsataan turvallisemman tilan ja ryhmähengen luomiseen. Tavoitteena on, että jokaiselle nuorelle tulee tunne, että häntä kunnioitetaan ja hän tulee hyväksytyksi sellaisena kuin on. Rippikoulussa myös opetellaan kaveritaitoja ja sosiaalisia tilanteita. Riparin aikana luodaan tilaisuuksia, joissa voi ylipäätään saada kavereita.

Vantaalla seurakuntien nuorisotyöntekijät kohtaavat nuoria myös koulujen ryhmäytyksissä ja välitunneilla. Lisäksi nuorten kanssa keskusteluun on tarjolla Sekasin-chat jossa kirkon työntekijöitä on mukana päivystämässä ja Walk in -terapia, joka tarjoaa keskusteluapua ilman ajanvarausta.

– Nuorten kanssa saatetaan käydä keskusteluja esimerkiksi siitä, miten uskaltaa mennä kouluun tai julkisille paikoille. Yhdessä mietitään nuoren vahvuuksia ja sosiaalisia taitoja.

Hillebrand kannustaa nuoria puhumaan vaikeistakin asioista turvalliselle aikuiselle.

– Mitä enemmän nuori saa jutella omista ajatuksistaan, se auttaa selventämään tunteita ja sen pienemmäksi ne tunteet ja peikot käyvät. Kun asian saa purettua systeemistä, sen pienemmäksi se muuttuu.

Puhuminen ja kiinnostuksen osoittaminen onkin yksi vinkki aikuisille nuorten syrjäytymiseen puuttumisessa.

– Kaikki lähtee läsnäolosta, kuuntelusta ja kiinnostuksen osoittamisesta. Kiinnostuksen tulee olla aitoa, vaikka nuori kertoisikin asioistaan vain vähän. Myös toiveikkuutta tulevaisuudesta kannattaa vahvistaa, sitä mielikuvaa, että ihmiset pitävät huolta toisistaan. Jos nuoren haasteet ovat sellaisia, että niihin kaipaa apua, sitä kannattaa myös pyytää esimerkiksi koulusta tai seurakunnasta.

Keräys auttaa kotimaassa ja mailmalla

Yhteisvastuukeräyksellä autetaan nuoria Suomessa ja maailman katastrofialueilla. HelsinkiMissio auttaa keräysvaroin yksinäisiä nuoria tarjoamalla kriisi- ja keskusteluapua ympäri Suomen. Osa keräystuotosta käytetään maailman katastrofialueiden nuorten auttamiseen.

Yhteisvastuun keräystuotosta 20 prosenttia käytetään paikallisten nuorten tukemiseen sekä muuhun oman alueen auttamistyöhön. Vuonna 2023 Vantaalla kerättiin Yhteisvastuulle yhteensä 54 000 euroa. Viime vuoden paikallinen lahjoitusosuus Vantaan seurakunnissa käytettiin väkivallan vastaiseen työhön nuorten parissa. SanoSTOPväkivallalle-liikkeen perustaja Tuomas Jouhilampi kävi syksyllä puhumassa väkivallasta kokemusasiantuntijana Vantaan kouluissa. Tämä yhteistyö jatkuu myös tänä keväänä. Vuoden 2024 keräystuloksella tuettavat paikalliset kohteet päätetään myöhemmin tänä vuonna.

Osallistumalla paikallisiin tapahtumiin autat

Yhteisvastuukeräyksen tukemiseen voi osallistua käymällä paikallisissa seurakuntien järjestämissä Yhteisvastuu-tapahtumissa.

•Seurakunnat järjestävät esimerkiksi talviriehoja, tulossa on myös Hakunilan perinteinen Musiikkiviikko, useita konsertteja, pääsiäismyyjäiset ja kirpputoripäivä.

•Rekolan seurakunnassa tempaistaan ystävänpäivänä – seurakunnasta voi tilata soivan ystävänpäiväkortin ystävälleen.

•Yhteisvastuun hyväksi voi lahjoittaa myös liikkumalla: Vantaan ruotsinkielinen seurakunta järjestää keväällä Pyhän Laurin kirkkopuistossa jumppaa ja Vantaankosken seurakunnan kirkkoherra Hans Tuominen houkuttelee lenkille. Myös perinteinen Yhteisvastuu-golf järjestään loppukeväästä.

Lisätiedot ja kaikki Vantaan Yhteisvastuutapahtumat löytyvät tästä: www.kirkkovantaalla.fi/yhteisvastuu

Lahjoita oman seurakunnan keräykseen

Lähikeräysten ohella voit antaa lahjasi halutessasi myös oman seurakuntasi Yhteisvastuukeräykseen MobilePayllä tai tekemällä lahjoituksen nettilahjoitussivulle osoitteessa kirkkovantaalla.fi/yhteisvastuu. Sivulta löytyy tiedot myös verkkolahjoitukseen oman seurakunnan viitenumeroa käyttäen.

Kirkkopalvelujen keräysluvat RA/2020/639 ja ÅLR/2023/7525

2.2.2024 13.29