Uutislistaukseen

Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui tuhkakeskiviikkona 14.2. - Lue päätökset

Vuoden ensimmäinen kirkkoneuvoston kokous pidettiin Tikkurilan kirkolla 14.2.2024. Kokouksessa yhteinen kirkkoneuvosto teki muun muassa päätöksen Lehtisaaren maanvuokrasopimusta koskevassa riita-asiassa.

Tekstit kokousuutisia  ja yhteinen kirkkoneuvosto 13.2.2024 ja Tikkurilan kirkon kirkkosali

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 14.2.2024

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että se jatkaa Lehtisaaren maanvuokrasopimusta koskevan riita-asian käsittelyä Helsingin hovioikeudessa tavanomaisessa oikeudenkäyntimenettelyssä tuomioistuinsovittelun sijaan. 


Helsingin käräjäoikeus antoi 29.6.2023 tuomion maanvuokrasopimusta koskevassa riidassa ja hylkäsi Asunto Oy Hiidenkiukaan Salvan kanteen kokonaisuudessaan maanvuokrasopimuksen ehtojen kohtuullistamisesta.

Käräjäoikeuden kesäkuussa 2023 antama Vantaan seurakuntayhtymälle myönteinen tuomio sekä velvollisuus kohdella vuokralaisia yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti puoltavat sitä, että asian käsittelyä jatketaan Helsingin hovioikeudessa tuomioistuinkäsittelyssä tuomioistuinsovittelun sijaan. 

Vantaan seurakuntayhtymän mukaan sen tulee kohdella vuokralaisiaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti, minkä vuoksi vuokranmäärityksen tulee tapahtua samoilla vuokrausperiaatteilla kaikilla alueilla. Siten ei ole perusteltua, että seurakuntayhtymä antaisi tietylle tai tietyille vuokralaisilleen alennusta vuokranmaksusta ja sovittelisi maanvuokrasopimuksen ehtoja.

Seurakuntayhtymä on ennen uusien vuokrasopimusten solmimista ja vuokratason määrittämistä teettänyt Lehtisaaren kiinteistöistä asiantuntija-arviot. Tonteille asetettu maanvuokran määrä on perustettu asiantuntija-arvion osoittamaan kiinteistön arvoon.

Muita kokouksessa tehtyjä päätöksiä

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:


-    se perustaisi Korson seurakuntaan nuorisotyönohjaajan viran 1.5.2024 alkaen
-    se merkitsisi tiedoksi Paula Lehmuskalliolle aloitteeseen annetun vastauksen. Aloite koski Kirkko ja kaupunki -mediasta luopumista.
-    se myöntäisi Salla Poropudakselle eron yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja toteaisi, että Poropudaksen tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi tulee Kati Taivainen. 


Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto:

-    myönsi Salla Poropudakselle eron talous- ja strategiatoimikunnan jäsenyydestä ja valitsi talous- ja strategiatoimikuntaan uudeksi jäseneksi Kati Taivaisen. Varajäseneksi valittiin Kirsi Kallio. Toimikunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Kati Taivainen. 
-    hyväksyi rippikoululeirikilpailutuksen vuodelle 2024 ja valtuutti kiinteistöjohtajan päättämään hankintakohtaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimmat vertailuperusteet hankinnoille.
-    nimesi hankinta-assistentti Sini Rahkosen Vantaan seurakuntayhtymän ympäristövastaavaksi.
-    merkitsi tiedoksi, että Helsingin pitäjän kirkon hautausmaalaajennus vihittiin käyttöön 23.1.2024.
-    antoi vokaation Katja Maidell-Taipaleelle määräaikaiseen sairaalapapin virkaan 6.5.–18.11.2024 ja osoitti sen piispa Teemu Laajasalolle ja Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille.

Lue tarkemmat asioiden esittelyt ja myöhemmin pöytäkirja Päätöksenteko-sivulta.

14.2.2024 12.56