Uutislistaukseen

Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli osaltaan vuoden 2024 talousarvion  


Tikkurilan kirkolla 1.11. kokoontunut yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Vantaan seurakuntayhtymän hallintosäännön.

Tikkurilan kirkon sisätila ja teksti Kokousuutisia Yhteinen kirkkoneuvosto 1.1.2023

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui Tikkurilan kirkolla 1.11.2023

Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Vantaan seurakuntayhtymän talousarvion vuodeksi 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi 2024–2026.  

Osana tätä suunnitelmaa yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää, että Vantaan seurakuntayhtymä jatkaa Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) ja Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen (SEKL) tukemista, mikäli nämä säilyttävät kirkon virallisen lähetysjärjestön aseman.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että hyväksyisi hautainhoitorahaston talousarvion vuodeksi 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi 2024–2026. Se päätti myös esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se merkitsisi tiedoksi Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosiksi 2024–2026. 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Vantaan seurakuntayhtymän hallintosäännön. Uuden 1.7.2023 voimaan tulleen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan jokaisessa seurakunnassa ja seurakuntayhtymässä on oltava hallintosääntö.   

Rahaa katastrofialueelle ja kehittämiseen 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää 10 000 euron avustuksen kotinsa menettäneiden kristittyjen perheiden tukemiseen Pakistanissa Suomen Lähetysseuran kautta ja pyysi samalla Suomen Lähetysseuraa raportoimaan avustuksen käytöstä 31.5.2024 mennessä.  

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti jakaa vuodelle 2024 sovittua hankerahaa seuraavasti: Länsi-Vantaan Keikka-apu (jatkohanke), 41 000 euroa; Millenniaalien yhteisöt reStart, 37 000 euroa; Selkeän kielen lisääminen viestinnässä, 18 000 euroa; Katveessa olevien jäsenten kohtaaminen, 8 000 euroa; Ketterän kehittämisen raha, 11 000 euroa. Näistä hankkeista lisätietoa löytyy kokouksen esityslistalta.  

Päätöksiä siivouksesta ja IT-hankinnoista 

Yhteinen kirkkoneuvosto teki kokouksessaan päätöksen Vantaan seurakuntayhtymän siivouspalveluiden puitejärjestelystä vuosille 2024–2027. Se päätti myös, että Vantaan seurakuntayhtymä ja Vantaan IT-alueen seurakunnat liittyvät Hansel Oy:n Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut 2024–2027 (2028) II -yhteishankintaan.  Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Vantaan IT-alue hankkii Microsoft M365 E5-lisenssit 1.1.2024–31.12.2027. 

Yhteinen kirkkoneuvosto myös esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se: 

•    merkitsisi tiedoksi vastauksen Leila Nuotion aloitteeseen jumalanpalvelusten kävijämäärän mittarin tarkentamisesta. Vastauksen mukaan jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrän erottelu paikan päällä osallistuneisiin ja verkon kautta osallistuneisiin tehdään jatkossa puolivuosi- ja vuosiraporttien yhteydessä. 
•    hyväksyisi hautausmaan uudistetun käyttösuunnitelman otettavaksi käyttöön 1.1.2024 ja hyväksyisi niin ikään päivitetyn Helsingin pitäjän kirkon hautausmaakaavan laajennusalueineen. 
•    hyväksyisi uuden hautaushinnaston otettavaksi käyttöön 1.1.2024 alkaen ja hyväksyisi myös valmismuistomerkin lunastushinnan. 
•    lakkauttaisi 1.1.2024 alkaen 17 täyttämätöntä virkaa.  
 
Kokouksessa käsitellyistä asioista voi lukea lisää Päätöksentekosivulta löytyvästä esityslistalta ja myöhemmin samalta sivulta löytyvästä pöytäkirjasta. 
 
 

1.11.2023 19.44