Uutislistaukseen

Korson kirkko on nyt avoinna myös samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen – ”Päätös on raamatullinen ja oikein”

Päätös tilojen avaamisesta antaa vahvan viestin, että emme erottele ihmisiä heidän yksilöllisten ominaisuuksiensa vuoksi, sanoo kirkkoherra Tuomas Antola.

Korson seurakunnan tilat ovat jatkossa avoinna kaikille kirkollisen vihkimisen tai avioliiton siunauksen haluaville riippumatta aviopuolisoiden sukupuolesta. Korson seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti asiasta tänään keskiviikkona järjestetyssä kokouksessaan. 

– Seurakunnan tilat on tärkeä avata kaikille rukousta ja siunausta pyytäville seurakuntalaisille. Emme erottele ihmisiä heidän yksilöllisten ominaisuuksiensa vuoksi, sanoo Korson seurakunnan kirkkoherra Tuomas Antola. 

– Tämä päätös on raamatullinen ja oikein. Kyse on Jeesuksen elämäntavan, opetuksen ja esimerkin seuraamisesta.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei ole tehnyt päätöstä siitä, miten se suhtautuu samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon sen jälkeen, kun uusi avioliittolaki astui voimaan keväällä 2017. Käytännössä samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen on muodostunut papeille omantunnon varaiseksi kysymykseksi. 

Useat pappien toimintaa ohjaavista tuomiokapituleista ovat jättäneet määräämättä seuraamuksia papeille, jotka ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja. Näin on toiminut myös Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli, jonka alaisuuteen Korson seurakunnan papisto kuuluu. 

Antola uskoo, että Korson seurakunnan papistosta löytyy pappi vihkimään kaikki ne parit, jotka haluavat solmia liittonsa rukoillen ja siunausta pyytäen seurakunnan tiloissa.

”Kirkon linja kaipaa selkeyttä ja uskollisuutta luterilaiselle perinteelle”

Tuomas Antola toivoo, että kirkon linja samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen selkiytyisi siten, että se olisi uskollinen luterilaiselle perinteelle. 

– Luterilaisessa perinteessä etiikalla on vahva yhteys luonnolliseen moraalitajuun. Näkemykset etiikasta eli hyvästä elämästä sekä oikeasta ja väärästä ovat aina nojautuneet parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Seksuaalietiikka ja parisuhteen etiikka eivät ole tästä irrallisia osa-alueita. Seksuaalietiikka on osa sitä, mitä ajattelemme oikeasta ja väärästä suhteessa siihen, miten kohtelemme lähimmäisiämme, Antola sanoo.

– Jumala on luonut jokaisen ihmisen omaksi kuvakseen ja Jumala ei tee virheitä. Jokaisella ihmisellä on oikeus elää todeksi tätä Jumalalta lahjaksi saamaansa ihmisyyttään täysimääräisesti ja kokonaisena, rakastaa ja vastaanottaa rakkautta ehdoitta sitoutuneessa ja Jumalan siunaamassa liitossa. 

Antola muistuttaa, että Raamatun ydinsanoma on rakkaus Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan. 

– Jumala itse on rakkaus. Jeesuksen elämäntapa, opetus ja esimerkki määrittää kristitylle mallin, jolla kohdata lähimmäisemme. Rakkauden kaksoiskäsky ja kultainen sääntö ovat kristillisen etiikan kulmakiviä ja perustus. Tätä taustaa vasten koen menettelyn uskollisuutena Raamatun ydinsanomalle.

Samaa sukupuolta olevien vihkiminen on ollut voimakkaasti näkemyksiä jakava asia Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Antola kuitenkin toivoo, että seurakuntalaiset etsisivät yhtyettä toisiinsa jatkossakin eriävistä näkemyksistä huolimatta. 

– Ehkä asia tarvitsee ajallista kypsyttelyä puolin ja toisin. Asiaan etukäteen lausunnon antanut nuorten vaikuttajaryhmämme oli yksimielisesti tilojen avaamisen puolella.

Mistä on kyse?

  • Korson seurakunnan tilat ovat jatkossa auki kaikille pareille puolisoiden sukupuolesta riippumatta avioliittoon vihkimistä tai avioliiton siunausta varten. Muutos astuu voimaan 14.9.2023 alkaen.
  • Aloitteen päätöksestä teki Korson seurakuntaneuvoston Tulkaa Kaikki -ryhmän jäsenet. Seurakuntaneuvosto on ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttävä elin, joka päättää muun muassa seurakunnan tilojen käytöstä yhdessä kirkkoherran kanssa. 
  • Seurakuntaneuvosto päätti tilojen avaamisesta äänin 10–4. 
  • Useat seurakunnat ovat tehneet päätöksiä tilojen avaamisesta samaa sukupuolta olevien vihkimistä varten. Korson seurakunta kuuluu Vantaan seurakuntayhtymään, jonka seitsemästä seurakunnasta päätöksen ovat tehneet aiemmin ruotsinkielinen Vanda Svenska Församling ja Vantaankosken seurakunta. Lisäksi päätöksiä on tehty muissa isoissa kaupungeissa ja esimerkiksi Korson seurakunnan pohjoisnaapurissa Keravan seurakunnassa.

Lisätietoja tilojen avaamisesta

Tuomas Antola
Tuomas Antola
Kirkkoherra
Merikotkantie 4
01450 Vantaa

13.9.2023 19.39