Uutislistaukseen

Helsingin pitäjän kirkon hautausmaa laajenee

Pyhän Laurin kirkon viereiselle hautausmaalle rakennetaan lisää hautapaikkoja.

Kuva hautausmaalta.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle Helsingin pitäjän kirkon hautausmaalle rakennetaan kesän aikana lisää arkkuhautapaikkoja. Laajennusalue sijaitsee hautausmaan pohjoisosassa, se tulee nykyisen uurnahautaosaston 23 ja arkkuhautaosaston 105 viereen.

Uusia arkkuhautapaikkoja on suunniteltu Helsingin pitäjän kirkon hautausmaalle 1 612 kappaletta, arkkulehdon hautapaikkoja 200 kappaletta sekä uurnahautoja 558 kappaletta. Urakka-alueen pinta-ala on 0,88 hehtaaria. Lisäksi alueelle rakennetaan tuhkan sirottelualue. Hautausmaalaajennuksen kastelujärjestelmän vuoksi vedenottopumppaamoa Keravanjoen varressa on myös laajennettava.

Hautausmaalaajennuksen on suunnitellut FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy ja urakan toteuttaa Louhintahiekka Oy. Hautausmaalaajennus valmistuu pyhäinpäivään mennessä. Hautausmaan laajennusurakan aikana hautaukset hoidetaan hautausmaalla normaalisti. Urakasta johtuva työkoneliikenne lisääntyy Pappilankujalla.

Helsingin pitäjän kirkon hautausmaa sijaitsee Kehä III:n ja Tuusulanväylän risteyksessä kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla Pitäjän kirkonkylän alueella, Vantaan Pyhän Laurin kirkon ympärillä. Kirkkoa lähimpänä ovat vanhemmat arkkuhauta-alueet. Keskiaikainen kirkkomaa on laajentunut ajan myötä uusilla arkku- ja uurnahauta-alueilla kaikkiaan 13 hehtaarin laajuuteen. Helsingin pitäjän kirkon hautausmaalle haudataan vuosittain noin 700 vainajaa.

31.5.2023 14.25