Uutislistaukseen

Vantaan seurakunnat ja palveluyksiköt saivat ohjeet vuoden 2024 taloussuunnittelulle

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 19.4. Tikkurilan kirkolla.

Kuva, jossa Tikkurilan kirkko iltahämärässä. Päällä tekstit kokousuutisia ja YKN 19.4.2023

Kokousuutisia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 19.4.2023

Vantaan seurakuntayhtymä aloitti vuoden 2024 talouden suunnittelun päättämällä talousarviokehyksestä. Käytännössä kyse on toimintaa varten varattavien käyttötalousmenojen enimmäismäärän rajaamisesta. 

Suunnittelun pohjana ovat perustoiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja strategisten kehityskohteiden eteenpäin vieminen. 

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Vantaan seurakuntayhtymän vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosan laadinnan perustaksi 22,956 miljoonan euron suuruisen nettomenokehyksen, mikä tarkoittaa keskimäärin neljän prosentin lisäystä verrattuna vuoden 2023 talousarvioon. 

Yhteinen kirkkoneuvosto antoi myös seurakunnille ja yhteisten palveluiden yksiköille vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisohjeen. 

Kirkko ja kaupungin tulevaisuussuunnitelma hyväksyttiin

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se merkitsisi tiedoksi Kirkko ja kaupungin tulevaisuussuunnitelman ja että Vantaan seurakuntayhtymä sitoutuisi 18 painetun numeron tekemiseen vuonna 2024.

Samoin se esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Kirkko ja kaupunki -median vuoden 2024 taloussuunnittelun pohjaksi Vantaan seurakuntayhtymän osuudeksi 896.879 euroa, josta posti- ja jakelukulujen osuus on 519.750 euroa ja kiinteiden kulujen osuus 377.129 euroa. 

Myös Jouluradion tulevaisuussuunnitelma merkittiin tiedoksi ja lähetettiin edelleen yhteiseen kirkkovaltuustoon. 

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto teki seuraavia päätöksiä

- Timo Auviselle myönnettiin pyynnöstä ero Kirkko ja kaupungin johtokunnan jäsenyydestä. 
- Pääkaupunkiseudun vieraskielisen seurakuntatyön neuvottelukunnan toimintakertomus 2022 merkittiin tiedoksi.
-  Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään erinäisiä tehtävännimikkeiden muutoksia. Hyväksytyt nimikemuutokset löytyvät esityslistalta ja myöhemmin pöytäkirjasta. 
- Kiinteistö Oy Vantaan Kuusitie 25:n yhtiökokousedustajaksi vuodelle 2023 Vantaan seurakuntayhtymää edustamaan nimitettiin yhtymän johtaja Jukka Parvinen. 

Lisätietoja kustakin asiakohdasta löytyy esityslistalta ja myöhemmin pöytäkirjasta.

 


 

19.4.2023 18.54