Uutislistaukseen

Erityisnuorisotyönohjaaja Mira Miikki näkee alueen nuorissa vahvuudet

Rekolan seurakunnan nuorisotyö toimii aktiivisesti haastavalla Koivukylä-Havukoski- alueella jossa työtä tehdään useiden toimijoiden kanssa.
Vuoden alussa seurakunnassa aloittanut erityisnuorisotyönohjaaja Mira Miikki näkee työssään alueen haasteet, mutta uskoo vakaasti nuorten vahvuuksiin.

 

 

20230215_NT_tiimi_00111-Edit-3.jpg

Erityisnuorisotyönohjaaja Mira Miikki. Kuva: Heikki Heikurinen

Kun Rekolan seurakunnan nuorisotiimiltä kysyttään mitä seurakunnan nuorisotyö pitää sisällään, niin nuorisotyönohjaajat Maarit "Mipa" Kettunen, Iisakki Seppä ja tiimin uusin työntekijä, erityisnuorisotyönohjaaja Mira Miikki, eivät kauaa asiaa pohdi. Vastaus tippuu kuin apteekin hyllyltä.

– Nuorisotyön kulmakiviä ovat nuorten parissa suosittu isoskoulutus sekä rippikoululeirit. Näiden lisäksi koulupäivystykset kaikilla alueen ala- ja yläkouluilla. Seurakunta järjestää nuorille myös kokoavaa kerhotoimintaa ja nuorten avoimia ovia, tiimi vastaa.

Toimintojen aikana nuorisotyöntiimi kohtaa päivittäin nuoria, jotka saavat henkilökohtaista tukea eri tavoin kuten yksilöllistä keskusteluapua.

Nuorisotiimissä on huumorintajua ja nauru raikuu herkästi nuorisotyön toimistossa. Mipa, Mira ja Iisakki kokevat tiimin yhteisenä voimavarana, jossa yhteinen työhuone on tärkeässä roolissa. Työhuoneessa keskustellaan päivän ajankohtaiset asiat ja jaetaan huolia. Tiiminä myös ideoidaan ja toteutetaan yhteisiä asioita. Asioita ei tarvitse pohtia yksin.

 

Nuorisotyöntiimi Maarit "Mipa" Kettunen, Mira Miikki ja Iisakki Seppä
Nuorisotyöntiimi Maarit "Mipa" Kettunen, Mira Miikki ja Iisakki Seppä.

Koulutyö koetaan tärkeäksi

Rekolan seurakunnan alueella toimii Havukosken, Koivukylän, Kytöpuiston, Päiväkummun, Rekolan ja Rekolanmäen koulut. Osa kouluista on saanut valitettavasti paljon negatiivista julkisuutta mediassa. Miralla on hyvää kokemusta koulumaailmasta, kun hän toimi aikaisemmin Havukosken koulun nuorisotyöntekijänä. Lisäksi hänellä on kokemusta kaupungin erityisnuorisotyöstä.

– Nuoret tulevat juttelemaan mielellään meille jopa henkilökohtaisistakin asioista, yllättyy Mira.

– Vaikka päivystysaikaa koulussa on vajaa tunti viikossa, niin se silti poikii paljon.
Nuorilla on tarvetta aikuisille, joilla on aikaa heille, sanoo Mipa.

– On ymmärrettävää, ettei opettajilla ole aikaa opintosuunnitelmien keskellä, lisäksi oppilaiden asioiden hoitaminen vie aikaa. Siksi välitunneilla yhteistyö koulun eri toimijoiden kesken on tärkeää.

Iisakki Seppä toimii varhaisnuorten kanssa. Hän on huomannut, että lasten kesken keskustellaan vähemmän, mutta yhteiset leikit ja pelit ovat tärkeä osa lapsen kasvua. Lapsella voi puuttua täysin sanoitus omiin asioihin, jolloin pelit ja leikit sanoittavat myös tunteita.

– Yksinäiset lapset eivät helposti löydä itse tekemistä. Silloin tarvitaan turvallinen aikuinen ohjaamaan lapsi mukaan yhteisiin toimintoihin jossa voi kohdata erilaisuutta. Leikin kautta opitaan ja tutustutaan. 

Mitä nuoret pohtii tänään?

Nuorisotyössä toimitaan paljon rippileireillä auttavien ryhmänohjaajien eli isosten kanssa. Isoset elävät nuoren risteysvaiheessa, jossa siirrytään yläkoulusta toiselle opintoasteelle. Siirtyminen voi aiheuttaa paljon haasteita opiskeluun. Nuoret keskustelevat paljon siitä, etteivät meinaa jaksaa ja opiskelu vie paljon voimia. Nuorilla on myös samat universaalit kysymykset pinnalla: Kuka olen, mikä minusta tulee isona ja kelpaanko jollekin? Myös itsetuntoon liittyvät kysymykset ovat pinnalla, kun sosiaalinen media tuottaa mm. ulkonäköpaineita. Siinä mielessä nuoret elävät haasteellisemmassa ajassa, kun media tuo heti ruudulle suuria odotuksia.

Nuoriso herättää aina mielipiteitä ja usein keskitytään vain negatiivisiin asioihin. Nuorisotyöntiimi näkee nuorissa paljon sellaista hyvää josta ei paljoa puhuta tai se ei nouse mediassa esille.

– Nuorten avoimuus yllättää. Nuoret uskaltavat jakaa kipuja ja aroistakin asioista jutellaan keskenään. Tänä päivänä on myös valtavasti hyvinvointia ja pääosin nuorilla on hyvät sosiaaliset taidot sekä halua luoda hyvää yhteishenkeä. Nuorten hyvinvointiin vaikuttaa paljon ystävät, harrastukset sekä vanhemmat, Mipa on huomannut.

Mira Miikki haluaa saada nuorten ääntä kuuluviin

Erityisnuorisotyönohjaaja, Mira Miikki, aloitti työt Rekolan seurakunnassa vuoden alusta. Samoihin aikoihin julkaistiin vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen teema: Nuorten väkivallan ehkäisy ja sovittelu.

– Koen Yhteisvastuukeräyksen aiheen puhuttelevana. Se antaa hyvät eväät alueella tärkeän asian käsittelyyn ja parhaimmillaan se vahvistaa yhteisöllisyyttä, pohtii Mira.

– Olisi erittäin tärkeää saada nuorten ääni kuuluviin, kun mietitään alueellisia kysymyksiä henkisen kuin fyysisen väkivallan uhasta. Nuorilla on paljon ideoita ja ajatuksia ja he haluavat vaikuttaa elinympäristöön, jossa väkivallalla ei ole sijaa, kertoo Mira Miikki.

Mira havaitsee tietyissä nuorissa haavoittuvuutta siitä mihin maailma on menossa ja siitä miten nuori näkee itsensä osana yhteisöä kuten perheessä, koulussa tai kaveriporukassa.

– Tänä päivänä erilaisuutta korostetaan, mutta nuorella herää kysymys siitä miten sopeudun elämään erilaisuuteni kanssa. Parhaimmillaan itsensä erilaisuuden hyväksyminen on vahva voimavara ja siihen tarvitaan kasvuaikaa. Joissakin tapauksissa myös luotettavan aikuisen tukea.

Odotukset tehtävään 

Mira näkee oman työtehtävien siirtymisen kaupungin nuorisotyön puolelta seurakunnalle vahvuutena.

– Yhteistyön tiivistäminen nuorten kanssa eri toimijoiden kesken on itselleni luontevaa. Toivon, että saamme luotua alueen nuorille turvallisia paikkoja viettää aikaa ja harrastaa.

– Alueella nähdään valitettavasti myös uhkakuvia siitä, ettei siedetä erilaisuutta ja toisista eriytyminen kasvaa, mutta en näe aluetta menetettynä tapauksena, Mira summaa.
–Täällä tehdään paljon hyviä asioita nuorten ja lasten eteen jossa seurakunta on yksi monista alueen tärkeistä toimijoista.

Tänä vuonna Yhteisvastuukeräys kohdistuu nuorten väkivallan ehkäisyyn ja sovitteluun.

Yhteisvastuu haluaa nostaa keskusteluun nuorten keskuudessa lisääntyneen väkivallan. Poliisin raporttien mukaan eniten väkivalta on lisääntynyt 12 –14-vuotiaiden ikäryhmässä (134%).
Fyysistä ja henkistä väkivaltaa koetaan kouluissa, vapaa-ajalla ja sosiaalisessa mediassa.

Kouluterveyskysely 2021 paljastaa, että kouluväkivaltaa kokee viikoittain lähes 40 000 nuorta. Poliisin tilastojen mukaan myös väkivaltarikollisuus on lisääntynyt Suomessa vuosina 2015–2021 alle 18-vuotiaiden keskuudessa. Hälyttävintä kasvu on 12–14-vuotiaiden ikäluokassa, peräti 134 prosenttia.

Kotimaassa Yhteisvastuun tuotot ohjataan Aseman Lapset ry:n ja seurakuntien kautta nuorten väkivallan ehkäisyyn ja sovitteluun.

Rekolan seurakunnan alueella toimii Havukosken, Koivukylän, Kytöpuiston, Päiväkummun, Rekolan ja Rekolanmäen koulut.

 Kuva ja teksti: Heikki Heikurinen

3.3.2023 12.19