Uutislistaukseen

Kirkko on Vantaan suurimpia yhteisöjä ja siihen kuuluu yli 118 000 henkeä

Kymmenvuotisryhmittäin tarkasteltuna suurin kirkkoon kuuluvista ikäryhmistä ovat 10–19-vuotiaat. Toisiksi eniten on 20–29-vuotiaita.

Rippikoululaisia istumassa portailla.

Korson seurakunnan rippikoululaisia Urheiluopisto Kisakeskuksen leirillä Raaseporissa kesällä 2022. Kuva Jani Karlsson.

Vantaan evankelis-luterilaisiin seurakuntiin kuului vuoden 2022 lopussa 118 718 jäsentä. Jäsenmäärällään Kirkko Vantaalla on edelleen yksi kaupungin suurimmista yhteisöistä – jopa suurin.

Evankelis-luterilaisiin seurakuntiin kuuluu 48,9 prosenttia kaupungin väestöstä. Vuoden 2022 aikana jäsenmäärä suhteessa kaupungin kokonaisväestöön laski ensimmäisen kerran alle 50 prosentin.

Prosenttiosuuteen vaikuttaa Vantaalla kirkosta eroamisen lisäksi kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden lisääntyminen, sillä kirkkoon kuuluvat ovat valtaosin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvia. Vantaan suomenkielisistä asukkaista 64 % oli kirkon jäseniä ja ruotsinkielisistä 71,9 %. Muista kuin suomen- tai ruotsinkielisistä vantaalaisista kirkkoon kuuluu vain 2,4 %. Maahanmuuttajataustaisessa väestössä katsomusten kirjo on suuri. Monet muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvat voivat olla kristittyjä, mutta kuuluvat muihin kirkkokuntiin kuin evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Lukumääräisesti suurimmat kirkkoon kuuluvat ryhmät Vantaalla koostuvat millenniaaleista ja Z-sukupolven edustajista. Suurin kirkkoon kuuluvista ikäryhmistä 31.12.2022 Vantaalla olivat 10–19-vuotiaat 16 388 jäsenellä. Toiseksi eniten oli 20–29-vuotiaita (15 387).

Kirkkoon kuuluvuus oli suurinta Länsi-Vantaalla Hämeenkylän seurakunnan alueella, jossa jäsenyysprosentti oli 54,5 ja pienintä Hakunilan alueella, jossa jäsenyysprosentti oli 42,1. Jos vastaavat arvot lasketaan alueen suomenkielisestä väestöstä, oli jäsenyysprosentti Hakunilassa 64,3 (2021 64,9) ja Hämeenkylässä 67,2 (2021 68,7).

Jäsenmäärän laskuun vaikuttavat muuttotappio, kirkosta eroamiset, kuolleisuus ja kastettujen lasten määrä

Kaikkiaan seurakuntien jäsenmäärä väheni 3220 jäsenellä vuoteen 2021 verrattuna.

Muuttoliike on edelleen merkittävä seurakuntien jäsenmäärää laskeva tekijä. Muuttotappiota seurakunnille kertyi 1210 jäsenen verran. Vantaan kaupungin asukasluku oli vuoden 2022 lopussa 242 917. Vantaan kaupungin väestönlisäys, 3 701 asukasta, ei juurikaan kasvattanut seurakuntien jäsenmäärää. Vantaalta pois muuttavien joukossa on siis enemmän kirkkoon kuuluvia kuin Vantaalle tulevien keskuudessa.

Kirkosta erosi 2 521 jäsentä, mikä oli 385 henkilöä enemmän kuin vuonna 2021. Uusia jäseniä liittyi 908, mikä on 96 jäsentä vähemmän kuin vuonna 2021.

Alle vuoden ikäisiä lapsia kastettiin 1055 (vuonna 2021 1207).

Kuolleita seurakuntien jäseniä vuonna 2022 oli 1245 (vuonna 2021 1097). Yhteensä vantaalaisia kuoli vuonna 2022 1772 henkeä.

Rippikoulun käy yli 90 % kirkkoon kuuluvista nuorista

Rippikoulu säilytti vahvan asemansa 15-vuotta täyttävien keskuudessa. Rippikoulun kävijämäärä on edelleen yli 90 % 15 vuotta täyttävien vantaalaisten kirkon jäsenten ikäluokasta (92,5 % vuonna 2022). Rippikoulun kävi 1593 vantaalaisnuorta. Leiririppikoulut olivat selvästi suosituin rippikoulumuoto.

Kirkkohäät järjesti 301 vantaalaisparia

Kirkollisesti avioliittoon vihittiin 301 vantaalaisparia ja 29 paria sai maistraatissa solmitulle avioliitolleen kirkollisen siunauksen. Prosentuaalisesti kirkko oli mukana 51 prosentissa jäsentensä avioliittoon vihkimisistä tai avioliiton siunauksissa.

Tikkurilan seurakunta on Suomen 10. suurin

Vantaalla on seitsemän evankelis-luterilaista seurakuntaa, joista jäsenmäärältään suurin on Tikkurilan seurakunta (37 267 jäsentä). Tikkurilan seurakunta on jäsenmäärältään Suomen 10. suurin seurakunta. Toiseksi suurin seurakunta Vantaalla on länsivantaalainen Myyrmäen ja Kivistön alueilla toimiva Vantaankosken seurakunta (27 112 jäsentä). 

Vantaan seurakuntien jäsenmäärät 31.12.2022


Tikkurilan seurakunta 37 267
Vantaankosken seurakunta 27 112
Korson seurakunta 15 540
Hakunilan seurakunta 12 761
Rekolan seurakunta 11 630
Hämeenkylän seurakunta 10 371
Vanda svenska församling (koko Vantaan alueen ruotsinkieliset) 4037

3.2.2023 14.12