Uutislistaukseen

Hoitamattomia hautoja Vantaalla seurakuntayhtymän hallintaan

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt palauttaa 103 kolmella vantaalaisella hautausmaalla olevaa hautaa seurakuntayhtymän hallintaan.

Kirkkolaki edellyttää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa aina hautaoikeuden haltija. Vantaan seurakuntayhtymän omistamilla Helsingin pitäjän kirkon, Ruskeasannan ja Hämeenkylän kirkon hautausmailla luokiteltiin hoitamattomiksi, luetteloitiin ja valokuvattiin vuosina 2019–2021 yhteensä 171 hautaa.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 6.10.2021 käynnistää hoitamattomien hautojen kuulutusmenettelyn. Hoidoltaan olennaisesti laiminlyötyjen hautojen hautaoikeuden haltija velvoitettiin kunnostamaan hauta vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi.

Hoitokehotuksesta huolimatta 103 hautaa oli yhä 14.12.2022 kunnostamatta. Kirkkoneuvosto päätti julistaa hautaoikeuden näihin hautoihin menetetyksi sekä haudat palautumaan välittömästi seurakuntayhtymän hallintaan.

Kuulutus hautaoikeuden päättymisestä julkaistiin Vantaan Sanomissa 18.1. sekä Helsingin Sanomissa ja Kirkko ja kaupunki -lehdessä 19.1.2023. Päätöksestä on mahdollista tehdä yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitettu kirjallinen oikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa lehtijulkaisusta, 2.2.2023 mennessä, kirjaamo.vantaanseurakuntayhtyma@evl.fi.
Hoitokehotus, kuulutus hallintaoikeuden menettämisestä ja luettelo seurakuntayhtymän hallintaan siirtyneistä haudoista on osoitteessa http://kirkkovantaalla.fi/hoitamattomuuskuulutus.

Vantaan seurakuntayhtymän Hautausmaan hoitosuunnitelman mukaan haudan hoidon laiminlyönnin ja hoitamattomuuden perusteena on, että hauta on ollut selkeästi hoitamatta vähintään kaksi vuotta. Seuranta toteutetaan valokuvaamalla hauta.  Haudan muistomerkki voi olla kaatunut tai vaarallisesti kallellaan. Hoitamattomassa haudassa voi myös kukkapesässä tai reunakivien rajaamalla alueella kasvaa runsaasti ja häiritsevästi rikkaruohoja tai puiden tai pensaiden taimia.

Lisätietoja palveluvastaavalta, p. 044 422 0452 arkisin klo 9–15 tai tarja.halonen@evl.fi.

24.1.2023 11.48