Uutislistaukseen

Vantaan yhteinen kirkkovaltuusto aloitti nelivuotiskautensa - puheenjohtajana jatkaa Eve Rämö

Valmistautumiskokouksessa tehtiin henkilövalintoja. Katso kaikki kokouksessa tehdyt päätökset alta.

IstuntoJaPuheenjohtajat.jpg

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana jatkaa Eve Rämö ja varapuheenjohtajana Paula Lehmuskallio. Kuva on marraskuulta 2022.

Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto:

 • merkitsi marraskuussa 2022 käydyn seurakuntavaalien tuloksen tiedoksi.
 • toimitti yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalin vuosiksi 2023–2024. Puheenjohtajaksi valittiin Eve Rämö.
 • toimitti yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2023–2024. Varapuheenjohtajaksi valittiin Paula Lehmuskallio.
 • päätti
  1. asettaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vuosiksi 2023–2026
  2. valita vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä: Eero Sivunen, Tiina Pasanen, Elina Nykyri, Vesa-Pekka Meskanen ja Kirsi Kallio.
  3. valita vaalilautakuntaan viisi varajäsentä: Maximillian Mannola, Taina Hautala, Pia Heikkinen, Risto Pyhältö ja Mirva Pajanne.
  4. valita vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Eero Sivusen ja ja varapuheenjohtajaksi Tiina Pasasen.
 • toimitti yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2023–2024. Varapuheenjohtajaksi valittiin Raimo Huvila.
 • toimitti yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaalin vuosiksi 2023–2024. Yhteiseen kirkkoneuvostoon valittiin: Soile Haverinen, Markku Nieminen, Jukka Norvanto, Markku Weckman, Pirkko Yrjölä, Jukka Nevala, Anneli Kihlström, Laura Häggblom, Annukka Majanto, Ulla-Maija Kopra ja Jeje Eklöf.
 • toimitti yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi 2023–2024. Yhteisen kirkkoneuvoston varajäseniksi valittiin Jouko Jääskeläinen (varapuheenjohtajan varajäsen), Päivi Pitkäranta, Sari Virrankari, Loviisa Kaartokallio, Olli-Pekka Pohjantaival, Tiina Pasanen, Eila Paulun, Seppo Kalliokoski, Eeva Pitkänen, Matti Virkkunen, Vesa-Pekka Meskanen ja Maximillian Mannola.
 • toimitti
  1. yhteisen seurakuntatyön johtokunnan varsinaisten jäsenten vaalin vuosiksi 2023–2024. Johtokuntaan valittiin: Tiina Tuomela, Jukka Norvanto, Jari Araneva, Mia Salminvuo, Eila Paulun, Elina Nykyri ja Kaarlo Kähärä.
  2. johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2023–2024. Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tiina Tuomela ja varapuheenjohtajaksi Elina Nykyri.
  3. johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi 2023–2024. Puheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Pia Heikkinen, varapuheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Emmi Pajunen. Muiden jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin Pekka Mäkipää, Risto Hyttinen, Aki Mäkipernaa, Anneli Karhunen ja Anneli Koskinen.
 • toimitti:
  1. kiinteistöjohtokunnan varsinaisten jäsenten vaalin vuosiksi 2023–2024: Eero Sivunen, Leila Nuotio, Timo Auvinen, Jari Porthen, Päivi Saarinen, Teija Toivonen, Jeje Eklöf.
  2. johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2023–2024: puheenjohtajaksi valittiin Eero Sivunen ja varapuheenjohtajaksi Jeje Eklöf.
  3. johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi 2023–2024. Puheenjohtajan varajäseneksi valittiin Esa Piiroinen ja varapuheenjohtajan varajäseneksi Ann-Christine Teir. Muiksi henkilökohtaisiksi varajäseniksi valittiin Pekka Silventoinen, Risto Pyhältö, Sari Paukku-Sani, Heidi Kärki ja Heikki Sipiläinen.
 • nimitti yhteisen mediatoimituksen johtokuntaan vuosiksi 2023–2024 kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen nimettiin Soile Haverinen (Markku Nieminen), Timo Auvinen (Lauri Kaira) ja Filip Godlewski (Mirjam Louhekari).
 • valitsi
  1. jäsenen ja tälle varajäsenen Kirkon mediasäätiön hallintoneuvostoon 2023–2025. Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Lauri Kaira ja varajäseneksi Leena Kaseva.
  2. tarkisti tämän pykälän kokouksessa.
 • hyväksyi Vantaan seurakuntayhtymän päivitetyn taloussäännön.
 • päätti:
  1. hyväksyä liitteen mukaisen yhteistyösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen.
  2. valtuuttaa kiinteistökehitysjohtajan viimeistelemään ja allekirjoittamaan edellä mainitun yhteistyösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen Vantaan seurakuntayhtymän puolesta.
  3. valtuuttaa kiinteistökehitysjohtajan viimeistelemään ja allekirjoittamaan Vantaan seurakuntayhtymän puolesta lopullisen luovutuskirjan maa-alueen (kiinteistötunnus 92-62-304-2) luovuttamisesta, kun Jokiniemen alueelle on saatu lainvoimainen vähintään 35.000 k-m2 asuinrakentamisen salliva asemakaava.
  4. alistaa kiinteistön luovutusta koskeva päätös Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
  5. todeta, että Helsingin seurakuntayhtymän tulee tehdä asiassa vastaavat päätökset.
 • päätti:
  1. hyväksyä [esityslistalta löytyvät] vuokrausperiaatteet.
  2. valtuuttaa kiinteistökehitysjohtajan tekemään tarjouspyynnöt yllä mainitun tulevan logistiikkatontin pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen kilpailuttamiseksi.
  3. todeta, että päätös edellyttää Helsingin seurakuntayhtymän osalta vastaavat päätökset.

Vantaan yhteisen kirkkovaltuuston 24.1.2023 pidetyn kokouksen esityslista ja myöhemmin tarkistettu pöytäkirja löytyvät sivulta Päätöksenteko.

24.1.2023 19.54