Uutislistaukseen

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys päättyi – Vantaalla äänesti lähes 5000 ihmistä

Lauantaina 12.11. päättyneessä ennakkoäänestyksessä Vantaalla äänesti 4781 ihmistä

Lukkarikuva-2.jpg

Seurakuntavaaleissa käydään samalla kahdet vaalit. Molempia vaaleja varten saat oman äänestyslapun.

Edellisissä seurakuntavaaleissa ennakkoon äänensä jätti Vantaalla 5507 henkeä. Ennakkoäänten määrä väheni noin seitsemällä sadalla. Osa tästä selittyy sillä, että Vanda svenska församlingin jäsenillä ei ollut näissä vaaleissa äänioikeutta sopuvaalista johtuen eli äänioikeutettujen määrä on hieman pienempi.

Vantaalla eniten ääniä annettiin Tikkurilan seurakunnan alueella olevissa ennakkoäänestyspisteissä, jossa jätettiin keskimäärin hieman alle 250 ääntä jokaisena ennakkoäänestyspäivänä. Vähiten ääniä annettiin Rekolan seurakunnan alueen ennakkoäänestyspisteissä.

Ennakkoäänestys on ollut mahdollista ympäri Suomea, riippumatta seurakunnasta. Tästä johtuen osa ennakkoäänistä saapuu Vantaan seurakuntiin postitse viimeistään perjantaina 18.11., jolloin ennakkoääniä aletaan laskemaan. Tällöin selviää tarkka ennakkoäänestysprosentti.

Varsinaisena vaalipäivänä 20.11. äänestetään oman seurakunnan pääkirkossa

Seurakuntavaaleissa ehtii äänestää vielä varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 20.11. Silloin äänestää voi omassa seurakunnassaan. Vantaan seurakuntien äänestyspaikat ja ehdokkaat löytyvät osoitteesta vantaanseurakunnat.fi/seurakuntavaalit. Itselleen sopivan ehdokkaan voi löytää vaalikoneella osoitteesta seurakuntavaalit.fi/vaalikone.

 

Seurakuntavaaleissa Vantaalla jaossa 151 vaikuttajan paikkaa

Seurakuntavaaleissa äänestetään ihmiset seurakuntien luottamuselimiin päättämään muun muassa kirkollisverorahojen käytöstä, työntekijöiden valinnoista ja toiminnan suuntalinjoista.

Vantaalla edustajia äänestetään kahteen paikkaan. Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntien ylin päättävä elin. Lisäksi jokaiseen Vantaan seitsemään seurakuntaan äänestetään jäsenet seurakuntaneuvostoon.

Vantaan yhteisessä kirkkovaltuustossa on 51 jäsentä ja seurakuntaneuvostoissa yhteensä 100 jäsentä.

Äänioikeus seurakuntavaaleissa on 16 vuotta täyttäneillä ev.-lut. seurakuntien jäsenillä.

Ehdokkaiden äänestysnumerot kannattaa katsoa tarkasti

Kaikille vantaalaisille äänioikeutetuille lähetetystä ilmoituskirjeestä on sivujen taitosta johtuen voinut joissain kohden jäädä epäselväksi, koskevatko ehdokasnumerot seurakuntaneuvoston vai yhteisen kirkkovaltuuston vaalia. Ehdokkaiden tiedot ovat olleet esillä ennakkoäänestyspaikkojen äänestyskopeissa, ja tiedot voi tarkistaa verkossa osoitteessa vantaanseurakunnat.fi/seurakuntavaalit ja Kirkko ja kaupunki -lehden vaaliliitteistä.

14.11.2022 16.47