Uutislistaukseen

Tontunniemen hakkuut siirtyvät ja alueella tehdään luontoselvitys

Metsät-Tontunniemi-Drone-04.jpg

Vantaan seurakuntayhtymän omistamalla metsäalueella Asikkalan Tontunniemessä aiotaan tehdä luontoselvitys jo tehtyjen metsäselvitysten lisäksi. Vanhalle metsäalueelle suunnitellut hakkuut tulevana talvena on toistaiseksi peruttu, kunnes alueella on tehty täydentävä luontoselvitys. Alueen metsänhoidollisia toimenpiteitä arvioidaan luontoselvityksen perusteella, ja asia tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston käsittelyyn.

Vantaan seurakuntayhtymä oli suunnitellut Tontunniemeen erikois-, harvennus- ja poimintahakkuita, jotka oli tarkoitus tehdä kevättalvella 2023. Hakkuiden määrä on yhteensä tuhat puukuutiota. Seurakuntayhtymän metsänhoito perustuu yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymään metsänhoitosuunnitelmaan, joka on voimassa vuoden 2029 loppuun.

Luonto-Liittoa halutaan kuulla

Hakkuiden perumista ja alueen laajempaa suojelua on vaatinut Luonto-Liiton metsäryhmä. Vantaan seurakuntayhtymä on tavannut Luonto-liiton metsäryhmää, ja kuullut heidän näkemyksiään. Vantaan seurakuntayhtymä on jo suojellut Asikkalan Tontunniemessä sijaitseva tuoreen lehdon (3 ha). Luonnontilaisella alueella kasvaa yhteensä noin sata runkomaista metsälehmusta ja yli 90 vaahteraa. Metsäalueen suojelukysymykseen palataan, kun alueella vireillä oleva rantakaava on vahvistunut.

Ranta-asemakaavaehdotus mahdollistaa alueen kiinteistökehittämisen. Rantakaava koskee pääosin aluetta, jolla tällä hetkellä sijaitsee Vantaan seurakuntayhtymän entinen leirikeskus rakennuksineen. Leirikeskus on nykyisin työntekijöiden virkistyskäytössä. Alueen leirikeskustoimintaa ja muuta virkistyskäyttöä halutaan jatkossa kehittää ihmisiä palvelevaan suuntaan esimerkiksi pienimuotoiseen leiri- ja retriittitoimintaan. Nyt tekeillä oleva metsänhoitosuunnitelman mukaiselle alueelle tehtävä luontoselvitys antaa perusteita metsänhoitotoimille ja mahdollisille suojeluratkaisuille luontoarvojen kannalta kestävällä tavalla.

13.10.2022 12.09