Uutislistaukseen

Vantaan seurakuntayhtymässä jatketaan toiminnan kehittämistä monikulttuurisessa ympäristössä

Kirkkoonkuulumisprosentti Vantaalla painui elokuun lopussa ensimmäisen kerran alle viidenkymmenen.

Ihmisiä kuvassa.

Vantaan evankelis-luterilaisiin seurakuntiin kuului elokuussa ensimmäisen kerran alle puolet kaupungin väestöstä, 49,95 prosenttia vantaalaisista. Vantaan seurakuntayhtymä on edelleen Vantaan suurin yhteisö 120 000 jäsenensä myötä. Muuttuvan tilanteen myötä tavoitteena on kohdata kaikkia Vantaalla asuvia ja saada myös muita kuin suomen- ja ruotsinkielisiä mukaan seurakuntien toimintaan ja jäseniksi. 

Vantaan koko väestön kirkkoonkuulumisprosenttiin vaikuttaa ensisijaisesti muuttoliike ja maahanmuuttajataustaisen väestön osuuden lisääntyminen. Vuoden 2022 kesäkuun lopussa koko Vantaan suomenkielisestä väestöstä evankelis-luterilaisiin seurakuntiin kuului 64,9 %, ruotsinkielisestä väestöstä 72,6 % ja muunkielisistä 2,5 %. Vantaa on monikulttuuristunut vauhdilla ja nyt jo yli 23 prosenttia puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. 

Vuodesta 2015 seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt lukumääräisesti noin yhdeksän tuhatta eli yhteensä noin 7 %. Vuosittain jäsenmäärä on vähentynyt keskimäärin noin 1 %. Vantaalta muuttaa kirkkoon kuuluvia ihmisiä pois enemmän kuin tilalle tulee kirkkoon kuuluvia ja ikääntyvän väestön myötä vuosittain kuolevien määrä ylittää syntyvyyden.    

Muuttuvaan tilanteeseen on varauduttu pitkäjänteisesti ja toimintaa kehittäen  

Vantaan seurakuntayhtymän johtaja Jukka Parvinen kommentoi tilannetta: 

Olemme varautuneet muutokseen pitkäjänteisesti jo vuosia. Meillä ei ole siksi tarvetta tehdä äkkinäisiä ratkaisuja, jotka vaikuttaisivat seurakuntien palveluihin, tiloihin tai henkilöstöön. Päinvastoin strategiamme ohjaa mahdollisuuksien näkemiseen ja toiminnan kehittämiseen.  

Vantaan seurakuntayhtymän strategia ohjaa kehittämään monikielistä viestintää ja toimintaa niin, että kaupungin monikulttuurinen väestö löytäisi seurakuntien yhteyteen.  

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti 20.9.2022, että Vantaan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti säilyy ensi vuonna 1 %. Verotulojen rinnalle on etsitty myös muita tulonlähteitä: Vantaan seurakuntayhtymä on kiinteistökehittämässä kaikkia kolmea leirikeskuksestaan.  

Tulevan marraskuun seurakuntavaaleissa kaikki 16-vuotta täyttäneet jäsenemme pääsevät vaikuttamaan Vantaan seurakuntien tulevaisuuden linjauksiin äänestämällä itselleen sopivaa ehdokasta.  

23.9.2022 07.30