Uutislistaukseen

Vantaankoskella neljä ehdokaslistaa seurakuntavaaleissa

Syksyn seurakuntavaaleihin ehdokaslistoja jätti neljä valitsijayhdistystä: Kokoava seurakunta, Sanasta Elämään, Sosialidemokraattinen seurakuntaväki ja Tulkaa kaikki.

uskottu toivottu rakastettu

Valitsijayhdistyksistä kolme on tuttuja Vantaankosken luottamustehtävistä viime nelivuotiskaudelta. Kokoava seurakunta -valitsijayhdistyksellä ei ollut edustajia Vantaankoskella viime kaudella.

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt alueellisiin seurakuntaneuvostoihin, joita on Vantaalla seitsemän eli yksi jokaisessa seurakunnassa. Lisäksi joka seurakunnasta valitaan edustajat myös Vantaan seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon. Valittujen edustajien kausi kestää neljä vuotta 2023–2026.

Vantaankosken seurakunnassa seurakuntaneuvoston luottamushenkilöpaikkoja tavoittelee yhteensä 37 ehdokasta. Heistä 20 on naisia ja 17 miehiä.

Yhteiseen kirkkovaltuustoon Vantaankoskelta pyrkii yhteensä 28 ehdokasta, joista 16 on miehiä ja 12 naisia.

Alle 30-vuotiaita kaikista ehdokkaista on kaksi.

Vantaankosken seurakuntaneuvostoon valitaan 16 jäsentä. Vantaan seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston 51 jäsenestä 11 valitaan Vantaankoskelta.

Seurakuntavaaleissa äänestetään marraskuussa. Ennakkoäänestys järjestetään 8.–12.11. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 20.11.

Seurakuntavaalit ovat valtakunnalliset ja niissä valitaan luottamushenkilöt kaikkiin Suomen luterilaisen kirkon seurakuntiin.

Ehdokaslistat esittäytyvät

Kokoava seurakunta kertoo taustoistaan, että ryhmässä on kaudella 2019–2022 ollut oman ilmoituksensa mukaan ainakin kokoomuslaisia, perussuomalaisia, liberaaleja ja poliittisesti sitoutumattomia. Kantavina arvoina mainitaan koti, uskonto ja isänmaa.

Sanasta Elämään -valitsijayhdistys kertoo olevansa taustaltaan sitoutumaton, mutta arvoiltaan Raamatun arvoihin sitoutunut, kaikkiin ihmisiin tasapuolisesti suhtautuva ja aktiiviseen osallistumiseen rohkaiseva ryhmä. 

Sosialidemokraattinen seurakuntaväki koostuu ilmoituksensa mukaan sosialidemokraattisesti ajattelevista ehdokkaista ja seurakunta-aktiiveista. Ryhmän arvopohjana ovat tasa-arvo, solidaarisuus, suvaitsevaisuus ja oikeudenmukaisuus.

Tulkaa kaikki -liike kertoo olevansa sitoutumaton Suomen ev.lut. kirkon jäsenten valtakunnallinen verkosto, joka edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja avointa päätöksentekoa kirkossa erityisesti kirkollisten vaalien kautta.

Lisätietoja:

16.9.2022 09.31