Uutislistaukseen

Vantaankosken kirkkoherran vaalitavasta tehdään ehdotus 14.9.

Neuvosto nimesi valmisteluryhmän, joka tuo esityksen vaalitavasta seuraavaan seurakuntaneuvoston kokoukseen 14.9. 

Puheenjohtajan nuija ja pino papereita

Vantaankosken seurakuntaneuvosto kävi lähetekeskustelun kirkkoherran vaalista ja tehtävän erityistarpeista kokouksessaan 25.8. Neuvosto nimesi valmisteluryhmän, joka tuo esityksen vaalitavasta seuraavaan seurakuntaneuvoston kokoukseen 14.9. 

Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin pastori Mark Saba ja jäseniksi seurakuntaneuvoston jäsenet Hanna Koivula, Kari Saari, Eero Tolonen ja seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Jouko Jääskeläinen.

Lopullisesti vaalitavasta päättää Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli seurakuntaneuvoston esityksen pohjalta. Päätökset voidaan tehdä tuomiokapitulin istunnossa 21.9. Kirkkoherran virka tulee avoimeksi, kun tuomiokapituli julistaa viran haettavaksi. 

Kirkkoherra voidaan valita välittömällä vaalilla, jossa äänioikeus on Vantaankosken seurakunnan  täysi-ikäisillä jäsenillä, tai välillisellä vaalilla, jossa seurakuntaneuvosto valitsee kirkkoherran. Välillisessä vaalissa seurakuntaneuvoston valinnan päättää lopullisesti Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli.

Vt. kirkkoherrana Vantaankosken seurakunnassa toimii toistaiseksi Auli Saarsalmi-Paalasmaa.
 

26.8.2022 16.28