Uutislistaukseen

Kuvassa Jussi Koski. Jussi Koski sai yhteensä 253 ääntä. Kuva Vantaan seurakuntayhtymän viestintä.

Seurakuntalaiset äänestivät Rekolan uudeksi kirkkoherraksi Jussi Kosken

12.6.2022 19.49

Rekon seurakunnan kirkkoherran vaalin äänestysprosentti oli 5,22 %.

Vantaalaisen Rekolan seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi on valittu Olarin seurakunnan seurakuntapastori Jussi Koski. Koski sai 253 ääntä 12.6. ratkenneessa kirkkoherran vaalissa.

Vaalissa oli kolme ehdokasta. Toiseksi eniten ääniä, 193 kpl, sai Hakunilan seurakunnan kappalainen Harri Nurminen ja kolmanneksi eniten, 62 kpl, Hyrynsalmen seurakunnan kirkkoherra Pirkko Hänninen.

Kirkkoherran vaalin varsinainen vaalipäivä oli sunnuntaina 12.6. ja ennakkoäänestys toteutettiin 6.–10.6.

Kirkkoherra toimii seurakunnan hengellisenä ja hallinnollisena johtajana sekä johtaa työyhteisöä.

Uuden kirkkoherran ajatuksiin seurakunnan tärkeimmistä tehtävistä ja suunnasta voi tutustua vaalisivuilla kirjallisten vastausten ja videon kautta. https://www.vantaanseurakunnat.fi/rekolan-seurakunta/kirkkoherran-vaali/tutustu-ehdokkaisiin

Uuden kirkkoherran työn alkamisajasta ja virkaanasettamismessusta tiedotetaan myöhemmin.

Suora vaali on nykyään harvinainen

Rekolan kirkkoherran vaali toteutettiin kansanvaalina (ns. välittömänä vaalina) eli 18 vuotta täyttäneet Rekolan seurakunnan jäsenet pääsivät äänestämään kirkkoherrasta. Äänioikeuttaan käytti 508 seurakuntalaista. Äänestysprosentti oli 5,22 %. (Äänioikeutettuja yht. 9724 henkeä.)

Välittömät kirkkoherran vaalit ovat nykyisin melko harvinaisia. Vuonna 2014 voimaan tulleen kirkkolain muutoksen jälkeen kirkkoherrojen valinta on paljolti siirtynyt välilliseksi vaaliksi eli seurakuntavaaleissa valitut luottamushenkilöt ovat tehneet valinnan äänestämällä kokouksessaan. Rekolan seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti kuitenkin antaa seurakuntalaisten äänestää suoraan kirkkoherrasta.

Rekolan seurakuntaan kuuluvat Asola, Havukoski, Koivukylä, Leinelä, Päiväkumpu ja Rekola

Rekolan seurakunnan kirkkoherran virka tuli avoimeksi, kun edellinen kirkkoherra Laura Maria Latikka siirtyi Turkuun Maarian seurakunnan kirkkoherraksi. Väliaikaisesti kirkkoherran virkaa hoitaa uuden kirkkoherran valintaan saakka Satu-Elina Ansas.

Rekolan seurakunta on yksi Vantaan seitsemästä evankelis-luterilaisesta seurakunnasta. Seurakuntaan kuului 31.12.2021 11 832 jäsentä. Seurakunnan aluetta ovat Asola, Havukoski, Koivukylä, Leinelä, Päiväkumpu ja Rekola. Seurakunnan tilat ovat Rekolan Pyhän Andreaan kirkossa ja Asolan seurakuntatalossa.