Uutislistaukseen

Tilinpäätös vuodelta 2021 noin 390 000 euroa ylijäämäinen

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 2021 tilinpäätöksen 1.6. kokouksessaan.

Kuvassa kastemalja ja käsi sekä vettä.

Kasteiden määrä kasvoi pandemia-ajalta siirtyneiden ristiäisten ja syntyvyyden kasvun myötä. Kuva: Usva Torkki.

Vantaan seurakuntayhtymän talous pysyi vuoden 2021 aikana vakaana. Vuotta leimasi covid-19 -pandemian jatkuminen, mikä vaikutti edelleen merkittävällä tavalla työn suuntaamiseen seurakunnissa. Toimintaa järjestettiin verkossa ja rajoitusten mukaan tapahtumina, ja ihmisiä autettiin ja tuettiin monin tavoin.

Talous oli vuosikatetta ja poistoja tarkastelemalla ylijäämäinen. Vuosikatetta kertyi 7,9 miljoonaa euroa. Poistot ovat yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Poistojen jälkeen tilikauden tulos on 7,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tilikauden tuloksesta on siirretty investointivaraukseen 7 miljoonaa euroa Myyrmäen kirkon peruskorjausta varten. Myyrmäen kirkon peruskorjaus siirtyi suunniteltua myöhemmäksi ja siksi varattu investointiraha jäi vuodelta 2021 käyttämättä. Tilikauden ylijäämä on näin ollen 0,39 miljoonaa euroa. 

Vantaan seurakuntayhtymän verotulot laskivat hieman vuonna 2021. Kirkollisverokertymä oli 25,89 miljoonaa euroa (26,34 milj. € / 2020), mikä oli 1,7 % pienempi kuin vuonna 2020. Valtion rahoitus oli 4,56 miljoonaa euroa (4,40 milj. € / 2020), joka oli noin 3,6 % suurempi kuin valtion rahoitus vuonna 2020.  

Jumalanpalvelusten kävijämäärä kasvoi suorien lähetysten myötä  

Kirkko on Vantaan suurimpia yhteisöjä, ja Vantaan evankelis-luterilaisiin seurakuntiin kuului vuoden 2021 lopussa 121 938 jäsentä. Jäsenmäärällään Kirkko Vantaalla on edelleen yksi kaupungin suurimmista yhteisöistä, ellei jopa suurin. 

Seurakuntien jäsenmäärä aleni 2768 henkilöllä ja kirkkoon kuulumisprosentti oli vuodenvaihteessa 51 % (52,6 % / 2020). Prosenttiosuuteen vaikuttaa Vantaalla kirkosta eroamisen lisäksi kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden lisääntyminen, sillä kirkkoon kuuluvat ovat valtaosin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvia. Vantaan suomenkielisistä asukkaista 65,2 % oli kirkon jäseniä ja ruotsinkielisistä 72,8 %. Muista kuin suomen- tai ruotsinkielisistä vantaalaisista kirkkoon kuuluu vain 3 %. Kirkkoon kuulumisprosentin ja jäsenmäärän kehitys oli ennusteen mukainen.  

Poikkeuksellinen vuosi näkyi selkeästi myös toimituksissa, joissa kasteissa ja vihkimisissä oli jopa pienoista kasvua. Jumalanpalveluksiin osallistui vuonna 2021 kaikkiaan 118 742 (113 554 / 2020) henkilöä. Osallistujamäärä kasvoi jo toisena vuonna peräkkäin. Pandemian johdosta valtaosa heistä osallistui verkon, radion tai television välityksellä.  

Vantaalla kastettiin 1207 lasta vuonna 2021. Kasvua kastettujen määrässä edellisvuoteen oli 10,8 %. Samaan aikaan syntyvyys Vantaalla lisääntyi 9,3 %. 

Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kokouksessaan 1.6.2022.  

 

 

3.6.2022 11.55