Välkommen!

Välkommen till Vanda svenska församling

Vi testar sidan och allt syns och ser bra ut .

Kom med i vår verksamhet ochhälsa på oss på  Vallmovägen 5 A, 2.vån.

Kyrkoherde
Vanda svenska församling
PB 69, Vallmovägen 5 A, 2.vån.
01301 Vanda

Präst