Hyppää sisältöön

Ehdokaslistat

Alla lista ehdokaslistoista, jotka ovat asettaneet ehdokkaita vuoden 2022 seurakuntavaaleihin. Tutustu ehdokaslistojen tavoitteisiin, taustoihin ja arvoihin ja valitse sinulle sopivin ehdokaslista. Lisätietoja ehdokaslistasta voit tiedustella ehdokaslistan yhteyshenkilöltä.

Tiedot ehdokkaista päivittyvät tälle sivulle myöhemmin.
 

Ehdokaslistat aakkosjärjestyksessä

 

Avoin seurakunta

Yhteyshenkilö

Seppo Kalliokoski

seppo.kalliokoski@icenet.fi

0407743504

Tausta

Valitsijayhdistys Avoin seurakunta on puolueisiin ja herätysliikkeisiin sitoutumaton. Meistä monet ovat seurakunnassa luottamushenkilöinä ja vapaaehtoisina. Meille on yhteistä kristillinen vakaumus, ja toimintaamme ovat kaikki tervetulleita.

Arvopohja

Kirkon tulee olla kuin salaattikulho, missä erilaisina meitä yhdistää Jeesuksen rakkaus ja kaikkien on hyvä olla. Erilaisuus on rikkaus, ei uhka. Seurakunnan tulee olla avoin ja ketään syrjimätön yhteisö. Jumalan sana ja armo näkyy seurakunnan kaikessa toiminnassa.

Avoin seurakunta korostaa toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa positiivista yhteistyötä seurakunnan työntekijöiden ja kaikkien luottamushenkilöiden kanssa. Erilaisuus on rikkautta ja monenlaisille asioille ja ihmisille tulee olla tilaa kirkossamme.

Huolenpito on kirkon perustyötä, joka tulee turvata riittävillä talous- ja henkilöresursseilla. Meille on tärkeää tukea seurakunnan työntekijöiden jaksamista. Edistämme vapaaehtoistyötä ja jalkautumista apua ja tukea tarvitsevien luo. 

Haluamme myös olla kirkon uudistajia perinteitä kunnioittaen. Tulee ottaa huomioon ajan haasteet, kuten maahanmuuttajaväestö. Me olemme osa Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa, siksi lähetystyö, kirkkojen välinen yhteistyö ja kansainvälinen diakonia ovat tärkeitä.

Pysymme kirkon viitoittamalla laillisuuslinjalla esim. naispappeuden suhteen.
Kunnioitamme Suomen perustuslakia, jonka mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.  Sukupuolten tasa-arvoa tulee edistää yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä.

Seurakunnan tulee olla avoin ja ketään syrjimätön yhteisö. Seurakunnassa jokainen on arvokas, häntä puolustetaan ja annetaan anteeksi. Jumalan sana ja armo näkyy seurakunnassa kaikessa toiminnassa.

Työskentelemme ihmisläheisen kirkon puolesta niin, että kynnys tulla mukaan kirkon tilaisuuksiin ja toimintaan olisi mahdollisimman matala.

Taloutta ja toimintaa koskevien päätösten tulee olla läpinäkyviä. Vastuullisuus taloudenhoidosta tarkoittaa toiminnan kannalta riittävää henkilöstömäärää. Kiinteistöt ovat seurakuntien toiminnan keskuksia ja ne on pidettävä kunnossa. Seurakuntien taloudellinen tilanne huomioidaan pitkän aikavälin suunnittelussa. Tarvittaessa osataan reagoida nopeasti muutoksiin

Slogan/tunnus vaaleissa

Laitetaan Kirkko kasvuun -  Kirkon tulee olla kuin salaattikulho, missä erilaisina meitä yhdistää Jeesuksen rakkaus. Erilaisuus on rikkaus, ei uhka. Seurakunnan tulee olla avoin ja ketään syrjimätön yhteisö. Jumalan sana ja armo näkyy seurakunnan kaikessa toiminnassa.

Mitkä ovat keskeisimmät tai tärkeimmät asiat, joita olette ajaneet vaalikaudella 2019–2022?

Olemme olleet yhteyttä rakentava ryhmä. Kaksi viime kautta Avoimesta seurakunta ryhmästä Eero Sivunen on toiminut Yhtymän kiinteistöjohtokunnan puheenjohtajana, jona aikana on saatu Tikkurilan kirkkokortteli purettua ja uudelleen rakennettua. Nyt Tikkurilassa on uusi kirkko. Yhtymän rakennushankkeiden kustannusseurantaa on järkeistetty ja saatu kiinteistökehitysjohtajan uusi vakanssi.

Olimme mukana myös Kirkolliskokous ja Hiippakuntaneuvostovaaleissa Elävä Kirkko valitsijayhdistyksessä.

Mitä konkreettisia tavoitteita teillä on vaalikaudelle 2023–2026?

Haluamme jatkaa sillanrakentajana toimimista ja edelleen Kiinteistöjohtokunnassa, nyt suurena hankkeena on Myyrmäen kirkon saattaminen käyttökuntoon. Askel kerrallaan, Kivistön kirkon vuoro on sen jälkeen.

Miten tulee toimia, jos haluaa ehdokkaaksi teidän ehdokaslistallenne?

Ota yhteyttä ehdokaslistan yhteyshenkilöön Seppo Kalliokoskeen (seppo.kalliokoski@icenet.fi, puh. 0407743504) tai alueelliseen yhdyshenkilöön (yhteystiedot alla). Heiltä saat lisätietoa ehdokkaaksi asettumisesta ryhmässämme. Lämpimästi tervetuloa!

Alueelliset yhteyshenkilöt:

 • Hakunilan seurakunta: Anneli Kihlström anneli.kihlstrom@gmail.com 0445333263
 • Korson seurakunta: Kirsi Kallio kalliokirsi5@gmail.com 0405497748 ja Seppo Kalliokoski seppo.kalliokoski@icenet.fi 0407743504

Linkki Avoin seurakunta -Facebook-sivulle

 

Hämeenkylän huominen

Yhteyshenkilö 
Eila Paulun eila.paulun@gmail.com  

Tausta
Poliittisesti sitoutumaton 
 
Sloga/tunnus vaaleissa 
Uskomme kristilliseen huomiseen 
 
Arvopohja – mille arvoille toimintanne pohjaa? 
Toimintamme perustuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon opetukseen, jonka perustana on Raamattu. Pidämme tärkeänä, että elävä kristillisyys näkyy lähimmäisen kunnioittamisena, seurakuntaelämämme avoimuudessa sekävarjelevassa suhtautumisessa ympäristöön ja luontoon.
 
Mitkä ovat keskeisimmät tai tärkeimmät asiat, joita olette ajaneet vaalikaudella 2019–2022? 
Hämeenkylän Huominen on tällä kaudella ollut Hämeenkylän seurakuntaneuvoston suurin ryhmä, joka on ajanut erittäin aktiivisesti asioita Hämeenkylän seurakunnan parhaaksi. 

Hämeenkylän Huominen on ollut vahvasti mukana tukemassa ja kehittämässä mm Cafe Pähkinän ja Yhteisen pöydän toimintaa. 

Olemme pitäneet tärkeänä varhaiskasvatuksen ja muiden työalojen kehittämistä yhdessä työntekijöiden kanssa. 
 
Mitä konkreettisia tavoitteita teillä on vaalikaudelle 2023–2026? 

 • lisäämään alueemme asukkaiden tietämystä seurakuntamme monipuolisesta toiminnasta erityisesti sosiaalisen median kautta
 • tukemaan sitä, että seurakunnassamme on hyväksyvä ja toiset huomioon ottava ilmapiiri ja tilaa myös eri tavoin ajatteleville
 • näkemään tärkeänä kaiken ikäisten kutsumisen seurakuntayhteyteen, perheiden tukemisen sekä lähimmäisten auttamisen lähellä ja kaukana
 • kutsumaan ihmisiä vapaaehtoistyöhön ja kantamaan kansainvälistä vastuuta toimien kaikkien kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta
 • varmistamaan seurakunnan ydintoimintojen jatkuvuus siten, että seurakunnan talous pysyy kestävällä pohjalla
 • pitämään yllä ympäristönäkökulmaa kaikessa päätöksenteossa
 • kehittämään yhteistyötä lähialueen seurakuntien sekä Vantaan kaupungin ja alueen muiden toimijoiden kanssa

 
Miten tulee toimia, jos haluaa ehdokkaaksi teidän ehdokaslistallenne? 
Ole yhteydessä Eila Pauluniin. Sähköposti: eila.paulun@gmail.com 

 

Kokoava seurakunta (Kok srk)

Yhteyshenkilö 
Paula Lehmuskallio 
paula.lehmuskallio@vantaa.fi 
040 5102286 

Tausta: 
Ryhmässä on kaudella 2019–2022 ollut oman ilmoituksensa mukaan ainakin kokoomuslaisia, perussuomalaisia, liberaaleja ja poliittisesti sitoutumattomia.

Arvopohja:  
Koti, Uskonto ja Isänmaa ovat kantavana arvona avoimelle ja rehelliselle toiminnallemme. 

Slogan:  
Sinun kirkkosi keskellä kylää! 

Mitkä ovat keskeisimmät tai tärkeimmät asiat, joita olette ajaneet vaalikaudella 2019–2022? 

 • Keskeisin tavoite oli saada terve ja toimiva sekä kaikille avoin kirkko valmiiksi keskelle kylää! Toteutui! 
 • Tavoite oli saada toiminta mahdollisimman nopeasti jatkumaan uusissa terveissä tiloissa. Toteutui! 
 • Halusimme arkkitehdin suunnitelmista poiketen kullatun ja valaistun ristin kirkon katolle. Toteutui! 
 • Halusimme Suomen ensimmäisen kellopelin Tikkurilan kirkkoon, joka sekä kutsuu tilaisuuksiin että viihdyttää ohikulkijaa sävelmillään. Toteutui!  
 • Halusimme, että kirkonkellojen ääni kuuluu myös kirkon sisällä. Toteutui! 
 • Halusimme diakonian toimivan tehokkaasti seurakuntalaisten apuna. Toteutui! 
 • Halusimme lisätä viestintää digitaalisin keinoin ja mahdollistaa Kirkko ja Kaupunkilehden tilauksen paperisen sijasta digitaalisena. Toteutui! 
 • Halusimme seurakunnan talouden säilyvän vakaana ja työntekijöille ihmisen kokoiset työtehtävät. Toteutui! 

  
Mitä konkreettisia tavoitteita teillä on vaalikaudelle 2023–2026? 

 • Seurakuntalaisten jumalanpalveluselämän rikastuttaminen ja monipuolistaminen. Haluamme mukaan entistä enemmän seurakuntalaisia myös erilaisiin toimituksiin ja vapaaehtoistehtäviin. 
 • Tarjota seurakuntalaisille sekä hengellistä tukea että positiivisen iloisen vaihtoehdon ja paikan ystävien tapaamiseen. 
 • Tarjota auttavan käden erilaista apua tarvitseville. Olemme niin yksinäisten kuin ikäihmistenkin tuki ja turva sekä rakastava ja kunnioittava kaikkien evl. uskonnon periaatteet ja tavoitteet hyväksyvien yhteisö. 
 • Pidämme talouden tasapainossa. 

  
Miten tulee toimia, jos haluaa ehdokkaaksi teidän ehdokaslistallenne? 
Ota yhteys sähköpostilla: paula.lehmuskallio@vantaa.fi 
Sähköpostin otsikkokenttään kirjoita “seurakuntavaalit”. Kerro sähköpostiviestissä nimesi, taustasi ja yhteystietosi. 
Olemme sinuun yhteydessä!  

 

Kyrkan mitt i byn (KMB)

Yhteyshenkilö:  
Jan-Erik Jeje Eklöf 
0401846380 
jeje@iki.fi 

Tausta:
Kyrkan mitt i byn (KMB) är en obunden gruppering, som värnar om ett gott samarbete med kyrkoherden och personalen. 

Arvopohja – mille arvoille toimintanne pohjaa? 
Kyrkan mitt i byn är en gruppering som bygger sin verksamhet på det dubbla kärleksbudet och värnar om mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet. 


Slogan/tunnus vaaleissa 
En god gemenskap - Kyrkan mitt i byn 


Mitkä ovat keskeisimmät tai tärkeimmät asiat, joita olette ajaneet vaalikaudella 2019–2022? 

 • KMB har arbetat för att stöda de svagaste i samhället och lyckades med att höja budgetmedlen till människor som behöver krishjälp såväl i Finland som i övriga världen. 
 • KMB har arbetat med att stärka och säkra kyrkans ekonomin för att kompensera bortfallet av skattemedel 
 • KMB har framgångsrikt arbetat för en tvåspråkig Kyrka i Vanda 
 • KMB har varit med och arbetet för en fastighetsstrategi som långsiktigt minskar på fastighetskostnaderna och möjliggör att mer medel riktas till själva verksamheten 
 • KMB var med i arbetsgruppen som planerade och övervakade byggandet av Dickursby nya kyrka 
   

Mitä konkreettisia tavoitteita teillä on vaalikaudelle 2023–2026? 

 • Mer verksamhetsmedel till de enskilda församlingarna 
 • Mer fokus på församlingsmedlemmarna och församlingsverksamheten 
 • En tvåspråkig Kyrka i Vanda 
 • Arbeta för en kyrka som respekterar mänskliga rättigheter och står för jämlikhet och jämställdhet  
 • Effektivare användning av våra fastigheter 
 • Stärka och utveckla vår ekonomi så att kyrkans beroende av skattemedel minskar 


Miten tulee toimia, jos haluaa ehdokkaaksi teidän ehdokaslistallenne? 
Man kan kontakta Jan-Erik Jeje Eklöf som är fullmäktigegruppens ordförande genom att skicka e-post till jeje@iki.fi 

 

Sanasta elämään

Yhteyshenkilö  
Jarno Tepora 040 554 2807 jarno.tepora@helsinki.fi sekä info@sanastaelamaan.fi 

Tausta 
Sanasta Elämään on toiminut Vantaalla jo useamman vaalikauden ajan. Osallistumme aktiivisesti myös seurakuntavaaleihin 2022. Sitoutumaton. 

Arvopohja – mille arvoille toimintanne pohjaa? 
Olemme Raamatun arvoihin sitoutunut, kaikkiin ihmisiin tasapuolisesti suhtautuva ja aktiiviseen osallistumiseen rohkaiseva ryhmä. Sanasta Elämään on sitoutunut kirkon rakenteiden ja toiminnan uudistamiseen Raamatun ja kirkon tunnustuksen pohjalta. Monet tekijät velvoittavat seurakuntia toiminnan kehittämiseen ja hallinnon keventämiseen, niin että oman väen lisäksi tavoitetaan uusia ryhmiä. Seurakunnilla on aktiivisella ja ennakkoluulottomalla toiminnalla paljon tavoitettavaa sekä maahanmuuttajien että seurakunnista kauemmaksi erkaantuneiden saavuttamiseksi. Tässä tarvitaan innokkaiden ja vastuullisten työntekijöidemme lisäksi vahvaa maallikoiden panosta sekä laajaa yhteistyötä kirkon järjestöjen ja liikkeiden kanssa.

Slogan/tunnus vaaleissa 
Raamattu – uudistuva ja tavoittava kirkko – kaste, opetus ja kristillinen elämäntapa – poliittinen sitoutumattomuus 

Mitkä ovat keskeisimmät tai tärkeimmät asiat, joita olette ajaneet vaalikaudella 2019–2022? 

 • Koko vaalikauden olemme pyrkineet toiminnassamme rakentavaan ja kunnioittavaan yhteistyöhön kaikkien ryhmien kanssa.
 • Olemme rakentaneet seurakuntien työtä viisaalla budjetoinnilla, jotta seurakuntaa palvelevaa toimintaa ei tarvitse supistaa.
 • Olemme puolustaneet kirkon virallisten lähetysjärjestöjen yhdenvertaista oikeutta kansainvälisen työn määrärahoihin. 
 • Kirkon päätösten mukaan olemme korostaneet, että avioliitto on miehen ja naisen liitto.
 • Tuemme ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa ja toivomme, että seurakunnissa hyvä työ yksinäisiksi itsensä kokevien piirissä vahvistuisi.
 • Ilo evankeliumista ja Raamatun opetus ovat paras kannustin kestävään seurakuntatyöhön. 


Mitä konkreettisia tavoitteita teillä on vaalikaudelle 2023–2026? 

 • Kirkon tärkein tehtävä on kertoa sanoma evankeliumista, kutsua kaikkia armon yhteyteen ja uskomaan Jeesukseen.
 • Työmme on kestävää sitoutuessaan luterilaiseen tunnustukseemme.
 • Haluamme, että kaikilla seurakunnilla on toimivat ja myös terveysturvalliset tilat.
 • Tuemme tasapuolisesti kaikkia kirkon virallisia lähetysjärjestöjä.
 • Huomioimme rakentavan yhteistyön ja etsimme yhteisiä toimintatapoja, jotka mahdollistavat seurakuntalaisten aktiivisen osallistumisen ja seurakunnan jalkautumisen ihmisten keskelle.
 • Seurakuntien ja sen piirissä toimivien eri hengellisten liikkeiden yhteisenä tehtävänä on olla rohkeasti armon asialla. 


Miten tulee toimia, jos haluaa ehdokkaaksi teidän ehdokaslistallenne? 
Ota yhteyttä luottamushenkilöihimme tai suoraan edellä mainittuihin sähköpostisoitteisiin ja yhteyshenkilöömme puhelimitse. Kun saamme viestisi, otamme pian yhteyttä! Viestissäsi on hyvä mainita seurakuntasi, jonka alueella asut. 

Sanasta elämään -verkkosivu (avautuu uuteen välilehteen)

Kotisivuilta löytyy myös Sanasta Elämään -esittelyvideo. Voit pitää yhteyttä myös suoraan Sanasta elämään -valitsijayhdistyksen vastuuhenkilöihin eri seurakunnissa

 • Hakunila: Jari Araneva, puh. 044 975 1565, jari.araneva@sekl.fi
 • Korso: Tarmo Pesonen, puh. 050 596 7013, tarmo.pesonen@hotmail.fi
 • Rekola: Markku Nieminen, puh. 040 723 7050, nieminen.markku@gmail.com
 • Tikkurila: Jarno Tepora, puh. 040 554 2807, jarno.tepora@helsinki.fi
 • Vantaankoski: Markku Laakso, puh. 040 862 1721, markku.t.laakso@gmail.com

 

Sosialidemokraattinen seurakuntaväki

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

Viljami Kammonen, viljami.kammonen@sdp.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä, 0505740461

Tausta  

Sosialidemokraattisesti ajattelevia ehdokkaita ja seurakunta-aktiiveja

Arvopohja – mille arvoille toimintanne pohjaa? 

Sosialidemokraattinen arvopohja: tasa-arvo, solidaarisuus, suvaitsevaisuus ja oikeudenmukaisuus

Slogan/tunnus vaaleissa 

Kansankirkko − Apuna ahdingossa , tukena elämässä

Mitkä ovat keskeisimmät tai tärkeimmät asiat, joita olette ajaneet vaalikaudella 2019–2022? 

 • Diakoniatyötä on edistetty ja erityisesti on keskitytty heikoimmista huolehtimiseen koronan keskellä.
 • On edistetty monimuotoisia jumalanpalveluksia ja lapsi- ja nuorisotyötä on Vantaalla lisätty. Olemme myös edistäneet eri tavoin tasa-arvoa vähemmistöjä kohtaan. 
 • Uusien osin pysyvien toimintatapojen löytäminen seurakuntatyöhön on ollut tärkeää koronan puristuksessa.
 • Taloutta on vakautettu. Investoinneista ja korjausvelasta huolimatta perustyön laatu on säilynyt hyvänä. 

Mitä konkreettisia tavoitteita teillä on vaalikaudelle 2023–2026? 

 • Seurakunnat ovat rakentamassa parempaa maailmaa kaikille, rauhanvälittäjänä. Tarvitaan sovintoa, siltojen rakentamista ja rauhanviestiä. Turvallinen yhteiskunta rakennetaan yhdessä. Epävarmassa maailmassa hengellisyys antaa ihmisille toivoa ja turvaa tähän hetkeen sekä tulevaisuuteen.
 • Vapaaehtoisille on annettava yhä enemmän mahdollisuuksia toimia – vahvistaen siten auttamisen tahtoa.
 • Seurakunnilla pitää olla aktiivinen rooli monikulttuurisen ja monikansallisen kaupunkimme asukkaitten ohjaamisessa yhteisöllisyyteen, suvaitsevaisuuteen ja vuorovaikutukseen.
 • Kirkon ja seurakuntien on jalkauduttava lähemmäksi lasten, nuorten ja perheiden arkea.
 • Seurakunnan tilaisuuksien sisältöä on kehitettävä ja etsittävä uudella tavalla puhuttelevia muotoja. Tapahtumien ajoituksessa on otettava huomioon urbaanin 24/7 elämänmuodon haaste. Erityisesti on toteutettava nuorille aikuisille valmistettuja messuja.

Miten tulee toimia, jos haluaa ehdokkaaksi teidän ehdokaslistallenne? 

Ole yhteydessä yhteyshenkilö Viljami Kammoseen, viljami.kammonen@sdp.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä, 0505740461

Verkkosivu (avautuu toiseen ikkunaan)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Tavikset

Yhteyshenkilö

Jari Hovinen

Tausta

Tavikset on tavallisten riviseurakuntalaisten sitoutumaton ehdokasryhmä.

Sloga/tunnus vaaleissa

Puoluepolitiikka ja -poliitikot pois seurakuntaneuvostoista ja –valtuustosta.

Arvopohja – mille arvoille toimintanne pohjaa?

Evankelis-luterilainen usko; avoimella, ennakkoluulottomalla ja uutta luovalla otteella päätöksenteossa.

Mitkä ovat keskeisimmät tai tärkeimmät asiat, joita olette ajaneet vaalikaudella 2019–2022?

Vaikka ryhmällämme ei ole ollut luottamushenkilöitä tällä vaalikaudella, olemme, omalta osaltamme, olleet vaikuttamassa siihen, että kaikki äänioikeutetut riviseurakuntalaiset pääsevät äänestämään Rekolan uudesta kirkkoherrasta sekä että Rekolaan palkataan kokopäiväinen lähetyssihteeri.

Mitä konkreettisia tavoitteita teillä on vaalikaudelle 2023–2026?

 • Jäsenkadon pysäyttäminen aktivoimalla nykyisiä seurakuntalaisia sekä aloittamalla voimakas ja ihmisläheinen lähetystyö Vantaalla.
 • Vantaan nykyisiä seurakuntia ei yhdistellä vaan ne pysyvät itsenäisinä.
 • Kirkkoherrat valitaan välittömillä vaaleilla eli kaikki äänioikeutetut riviseurakuntalaiset pääsevät äänestämään.
 • Liiallinen säästäminen (henkilökunnan vähentäminen ja toiminnan supistaminen) lopetetaan.
 • Parantunutta taloutta (ylijäämät) ei käytetä kokouspalkkioiden korotuksiin eikä turhaan matkailuun.

Miten tulee toimia, jos haluaa ehdokkaaksi teidän ehdokaslistallenne?

Ota yhteyttä sähköpostitse tavikset.2018@gmail.com tai puhelimitse 09-8742626.

 

Tulkaa kaikki

Yhteyshenkilö 
Laura Häggblom  
laura.haggblom@iki.fi 

Tulkaa kaikki valitsijayhdistyksen yhteyshenkilöt seurakunnittain

Tausta

Sitoutumaton

Arvopohja

Tulkaa kaikki -liike on Suomen ev.lut. kirkon jäsenten valtakunnallinen verkosto, joka edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja avointa päätöksentekoa kirkossa. Erityisesti kirkollisten vaalien kautta. 

Tulkaa kaikki liike on perustettu verkostoksi, jonka tavoitteena on uudistaa kirkkoa tasa-arvoisempaan suuntaan. Me uudistusta kaipaavat voimme yhdistää voimamme ja ottaa entistä suuremman vastuun kirkostamme. Mukaan kutsutaan yli herätysliike-, puolue- ja muiden rajojen kaikkia, jotka allekirjoittavat ohjelmamme. Toivomme uudistusliikkeen vahvistavan sitoutumista kirkkoon ja sen työhön.

Kannatamme tasa-arvoisen avioliittolain toteuttamista kirkossa ja haluamme, että meillä on tasa-arvoinen papisto sukupuoleen katsomatta. Edistämme yhdenvertaisuuden toteutumista kirkossa kaikilla tasoilla.

Toimimme luomakunnan hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisuuden toteutumisen puolesta kirkossa. 

Tuemme ehdokkaaksi asettumista kirkon vaaleissa, peräänkuulutamme vaaliohjelmien läpinäkyvyyttä kaikkien ryhmien osalta ja pyrimme nostamaan äänestysprosenttia.

Haluamme myös luoda siltoja eri tavoin ajattelevien välille. Kristuksen kirkko on kaikille.

Haluamme, että kirkon päätöksenteossa näkyy seurakuntalaisten moninaisuus. On tärkeää, että päätöksentekoon osallistuu myös nuoria.

Slogan/tunnus vaaleissa

Kristuksen kirkko on kaikille

Mitkä ovat keskeisimmät tai tärkeimmät asiat, joita olette ajaneet vaalikaudella 2019–2022? 

Olemme ajaneet päätöksenteon avoimuutta mm. vaatimalla julkisia kokouksia striimatuksi ja pyytämällä pöytäkirjoja nettiin.

Olemme vaatineet tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimista ja noudattamista ja puuttuneet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintään.

Olemme yrittäneet leikata sellaisten lähetysjärjestöjen avustuksia jotka syrjivät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä eivätkä hyväksy naispappeutta.

Mitä konkreettisia tavoitteita teillä on vaalikaudelle 2023–2026?

 • Samaa sukupuolta olevat parit pääsevät naimisiin kaikissa Vantaan seurakunnissa ja kaikissa Vantaan kirkoissa ja muissa tiloissa. Vihkimistä varatessa ei kysytä vihittävien sukupuolta.
 • Kirkon varausjärjestelmiä ja palveluita kehitetään paremmin saavutettavaksi myös joustavasti netin välityksellä.
 • Naisia tai seksuaalivähemmistöjä syrjiviä lähetysjärjestöjä ei enää rahoiteta seurakunnan varoilla.
 • Kaikissa seurakunnissa tulee toimia aktiivisesti jotta kirkko on hiilineutraali vuonna 2030. 
 • Vantaan seurakuntayhtymän metsiä tulee hoitaa huomioiden virkistysarvot, luonnon monimuotoisuus ja hiilinielujen lisääminen, avohakkuita ei tehdä. 
 • Kaikessa seurakunnan päätöksenteossa tehdään lapsivaikutusten arviointia
 • Kaikessa seurakunnan päätöksenteossa tehdään sukupuolivaikutusten arviointia ja sukupuolitietoista budjetointia.
 • Kaikissa kirkon tilaisuuksissa tulee noudattaa turvallisemman tilan periaatteita.
 • Seurakuntatyössä on huomioitava ja järjestettävä tapahtumia toimintarajoitteisille.

Miten tulee toimia, jos haluaa ehdokkaaksi teidän ehdokaslistallenne? 

Ota yhteyttä alueelliseen yhdyshenkilöön. Häneltä saat lisätietoa ehdokkaaksi asettumisesta ryhmässämme.

Seurakuntien yhteyshenkilöt:


Tulkaa kaikki -verkkosivut (avautuu uuteen välilehteen)

// ]]>