Rekolan seurakunnan tukema työ maailmalla

Tukemamme työntekijät ja perheet ovat rekolalaisten työtovereita maailmalla. He eivät tee työtään yksin. He tarvitsevat seurakuntalaisten tukea ja esirukouksia. Jeesuksen käsky mennä kaikkeen maailmaan on annettu kaikille kristityille.

Voit osallistua lähetystyöhön esimerkiksi liittymällä ► lähetysrenkaaseen, rukoilemalla, käymällä lähetyspiireissä ja lähetystilaisuuksissa, tukemalla taloudellisesti, lahjoittamalla tavaraa/käsitöitä/leivonnaisia ► lähetysmyyjäisiin tai tulemalla mukaan myyjäistalkoisiin.

Korhosten perhe Tansaniassa

Jarkko ja Pirita Korhonen sekä lapset Jeremias, Samuel ja Iiris toimivat Arushassa, Tansaniassa. Jarkko ja Pirita tekevät lähetyslentotyötä. He välittävät kehitystä, apua ja tietoa vaikeasti saavutettaville alueille. Korhosten taustayhteisö on ► Mission Aviation Fellowship.

Lue lisää Korhosten blogista!

Bengtssoneiden perhe Bangladeshissa

Saara ja Tomas Bengtsson tekevät kehitysyhteistyötä Bangladeshissa. He tukevat paikallisia asiantuntijoita koulutuksessa ja terveydenhuollossa, ja vievät apua pieniin kyläyhteisöihin. Bengssoneiden taustayhteisö on lähetysyhdistys ► Kylväjä.

Nummeloiden perhe Japanissa

Mari ja Daniel Nummela sekä lapset Emma, Aada ja Onni tekevät seurakuntatyötä Koben kaupungissa Japanissa. He tukevat paikallista seurakuntaa ja kristittyjä maassa, jossa kristityt ovat pienenä vähemmistönä. Nummelat ovat tällä hetkellä kotimaassa. Nummeloiden taustayhteisö on ► Suomen Ev.lut Kansanlähetys.

 

Nimikkokohteemme

Nimikkokohteina tuemme kurukhinkielistä radiolähetystyötä Intiassa Medialähetys Sanansaattajien kautta, raamatunkäännöstyötä suomensukuisten kansojen keskuudessa Suomen Pipliaseuran kautta sekä haavoittuvassa asemassa olevien nuorten parissa tehtävää työtä Tansaniassa Suomen lähetysseuran kautta.

 

Lapsia Afrikassa
Lapsia afrikassa