Miten seurakunta tukee lähetystyötä?

Lähetystyötä toteutetaan seurakunnissa erityisesti lähetysjärjestöjen kanssa tehtyjen nimikkosopimusten kautta. Seurakunta sitoutuu kannattamaan yhdessä järjestöjen kanssa lähettämiään työntekijöitä tai nimikkokohteita vähintään sopimuksen mukaisella summalla vuodessa.

Kannatussumma kertyy budjettiin varatuista varoista ja vapaaehtoisesta kannatuksesta. Vapaaehtoinen kannatus tulee mm. yksityisten henkilöiden lahjoituksista, lähetysmyyjäisten tuotoista ja seurakunnan tilaisuuksissa kerätyistä kolehdeista/vapaaehtoisista kahvirahoista.

Jokaisen työntekijän/perheen takana on yleensä 3–4 seurakuntaa, jotka ovat sitoutuneet keräämään sovitun tukisumman vuodessa. Lähetysjärjestön kanssa voidaan myös solmia sopimus jonkun tietyn alueen tai projektin tai esim. koulun tai lastentarhan tukemisesta.