Kasteella ei ole ikärajaa

Kasteelle voi tuoda pienen tai isomman lapsen.

Suositus on ollut, että lapsi kastettaisiin noin kahden kuukauden sisällä syntymästä. Tämä liittyy väestörekisterikeskuksen sääntöön, jonka mukaan lapselle on rekisteröitävä nimi kahden kuukauden kuluessa syntymästä.

Jotta lapsi voidaan kastaa, ainakin toisen vanhemmista tulee olla kirkon jäsen. Lapsen uskontokunta määräytyy äidin mukaan, elleivät vanhemmat toisin sovi.

  ► Lue Kirkko ja kaupunki -lehdestä erään 3-vuotiaana kastetun tarina: Kasteelle ei ole ikärajaa.