Hallinto ja talous

Seurakuntien päätöksenteko perustuu demokratialle.

Äänioikeus on jokaisella 16 vuotta täyttäneellä kirkon jäsenellä. He valitsevat seurakuntien luottamushenkilöt seurakuntavaaleissa.

Seurakuntavaalit käydään joka neljäs vuosi.

Seuraavan kerran äänestetään syksyllä 2022. Nykyiset luottamushenkilöt valittiin vuoden 2018 seurakuntavaaleissa, ja he aloittivat kautensa tammikuussa 2019.

Luottamuselimet

Yhteinen kirkkovaltuusto

  • käyttää ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymässä
  • päättää talouden päälinjoista ja esimerkiksi rakennushankkeista, maan myynnistä ja kirkollisveroäyrin suuruudesta
  • hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion
  • valitsee kirkkoneuvoston, joka valmistelee kirkkovaltuustossa päätettävät asiat
  • jäsenet valitaan seurakuntavaaleissa

Yhteinen kirkkoneuvosto 

  • johtaa seurakuntien yhteistä käytännön toimintaa, taloutta ja hallintoa 
  • valmistelee ja panee täytäntöön yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä
  • jäsenet valitsee yhteinen kirkkovaltuusto joka toinen vuosi

Seurakuntaneuvosto

  • johtaa seurakunnan toimintaa yhdessä kirkkoherran kanssa, edistää sen hengellistä elämää ja päättää seurakunnalle myönnettyjen varojen käytöstä
  • jäsenet valitaan seurakuntavaaleissa

Luottamuselinten pöytäkirjat ja esityslistat

Kaavio päätöksenteostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lähetä sähköpostia luottamushenkilölle

Vuoden 2021 kokousaikoja

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu 9.6., 1.9., 6.10., 3.11., 8.12.

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu 1.6., 21.9., 30.11.