TIETOSUOJASELOSTE

Vantaan seurakuntien sisäiset verkkolevyt

 

Rekisterinpitäjä
Vantaan seurakuntayhtymä (Y-tunnus 0202774-1)
Asematie 12, 01300 Vantaa, puh. 09 83061

Yhteystiedot
Vantaan seurakuntien viestintä, Asematie 12, 01300 Vantaa
viestinta.vantaanseurakunnat@evl.fi

Rekisterin nimi
Vantaan seurakuntien sisäverkon verkkolevyt

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
A) Vantaan seurakuntien henkilöstön valokuvat kulkukortteja ja intraa varten.
B) Vantaan seurakuntien viestinnän käyttöön henkilökuvia

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Henkilöryhmä, jonka tietoja käsitellään, on mainittu edellisessä kohdassa.

Tietolähteet
Kuvatut henkilöt.

Tietojen luovutukset
Tietoja luovutetaan henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste kohdassa mainittuihin tarkoituksiin.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään pysyvästi tai niin kauan, kunnes henkilö pyytää tietojensa poistamista.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi