Lomakkeet näillä sivuilla

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10

Laatimispäivä 19.2.2018

 

Rekisterin pitäjä

Vantaan seurakuntayhtymä

Asematie 12a, 01300 Vantaa

Puhelin virka-aikana 09 83061

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heli Nieminen

Asematie 12a, 01300 Vantaa

Puhelin virka-aikana

09 83061

Rekisterin nimi

Verkkosivujen vantaanseurakunnat.fi lomakejärjestelmä on osana sivuston järjestelmää.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lomakkeilla kerätään palautteita ja ilmoittautumisia.

Rekisterin tietosisältö

Lomakkeella kysytyt tiedot vaihtelevat tarpeen mukaan. Palautteissa on mahdollista jättää nimi, sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Ilmoittautumisissa kysytään lisäksi joskus osoitetta, postinumeroa, tai muuta ilmoittautumista tarkentavaa tietoa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Lomake lähettää verkkosivuilla täytetyn lomakkeen tiedot sähköpostilla kyseisen lomakkeen asetuksissa määriteltyyn sähköpostiin. Vastaanottaja on aina Vantaan seurakuntien työntekijä. Sähköposti on kirkon oma evl-päätteinen. Suojauksesta vastaa kirkon tietohallinto.

Lomakkeen tiedot jäävät järjestelmään. Tiedot poistetaan automaattisesti kuuden kuukauden kuluttua.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä

Rekisterin suojauksen periaatteet

Ulkoistettu: Kirkkohallituksen verkkotiimi, joka tilaa palvelun yritykseltä Ambienta Oy.

Lomakejärjestelmä on ssh-suojattu (https).