Förvaltningssekreterare
Vanda svenska församling
(09) 83061
Fernissagatan 4
01300 Vanda

kyrkoherdens sekreterare