Päätökset vaikuttavat

Vantaan seurakuntien ympäristötyössä tärkeitä ovat luottamuselinten päätökset esim. luontoalueiden suojelusta ja rakentamisesta.