VARHAISKASVATUSYHTEISTYÖ

Olen toiminut Hämeenkylän seurakunnan varhaiskasvatuksen ohjaajan virassa 1.8.2022 alkaen. Tätä ennen tein katsomuskasvatusyhteistyötä Espoossa varhaiskasvatusyksikköjen kanssa. Olen aiemmin työskennellyt varhaiskasvatuksenopettajana, eskariopettajana ja luokanopettajana. Kirkkohallituksen rahoituksella tutkin Step-opiston kouluttajana seurakuntien tekemää katsomuskasvatusyhteistyötä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Nykyisessä perhetyössäni sekä ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina että Solmuja parisuhteessa neuvojana,  kohtaan paljon sekä monikatsomuksellisia että monikulttuurisia perheitä lapsineen, arvoineen, perinteineen, tapoineen ja juhlineen. 

Hämeenkylän seurakunta tekee Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjan linjausten mukaista ja mahdollistamaa yhteistyötä päiväkotien, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatuksen kanssa. Katsomuskasvatuksen myötä päivähoidossa tutustutaan niihin uskontoihin ja katsomuksiin, joita lapsiryhmässä on läsnä (ryhmävasu), joista yksi voi olla kristinusko. Katsomuskasvatus on luonteeltaan yleissivistävää ja tarkoitettu kaikille ryhmässä oleville lapsille. Uskonnollisiin tilaisuuksiin seurakunta lähettää kutsun, missä tilaisuuden sisältö on avattu. Varhaiskasvatusyksiköt tiedottavat tilaisuudesta huoltajille, jotka päättävät lapsensa osallistumisesta, siksi kaikkiin tilaisuuksiimme ilmoittaudutaan etukäteen huoltajilta saadut luvat huomioiden. Näitä Kumppanuuden korit 3: Uskonnollisia tilaisuuksia ovat esim. pääsiäisvaellus ja joulukirkko ja Päkän kirkkomuskari. Toteutamme katsomuskasvatusta  Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet - asiakirjan, Opetushallituksen ohjeistuksen sekä Kirkkohallituksen Kumppanuuden korit -mallin mukaisesti. Yhteistyön tarkemmat sisällöt suunnitellaan ja sovitaan kaksi kertaa vuodessa seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen yhteisessä Katsomuskahvilassa sekä yhdessä varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa tilaisuuskohtaisesti.

Pidän yhteistyössämme tärkeänä avoimuutta, dialogista keskustelua, yhteistä suunnittelua toiveiden ja tarpeiden pohjalta ja tilaisuuksien auki kirjoittamista ( käsikirjoitus) ennalta. Toivon, että tapaamme tilaisuuksissamme sekä etenkin tammikuun Katsomuskahvilassa ja tulemme pikkuhiljaa tutuiksi. Minut voi myös kutsua kylään lapsiryhmään tai Peda-palaveriin, tapahtumiin, koulutusiltaan tai vanhempainiltaan, Tyhy-päivään.

Yhteistyössä haluan panostaa myös varhaiskasvatuksen työntekijöiden hyvinvointiin ja siksi  järjestämme myös koulutusiltapäiviä- ja virkistysiltoja (Kumppanuuden kori 4:Kasvun ja hyvinvoinnin tuki), mitkä löytyvät Yhteistyötarjottimelta. Tutustu kotisivuillamme myös lapsiryhmille suunnattuun tarjontaan sekä valmiisiin materiaaleihin ja toimintaideoihin.

Yhteistyöterveisin, Terhi Kuoppala

YHTEYSTIEDOT

Terhi Kuoppala
Varhaiskasvatuksen ohjaaja
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Solmuja parisuhteessa-neuvoja
Hämeenkylän seurakunta
terhi.kuoppala@evl.fi
050 573 6356

Työalavastuu: perhetyö, iltapäiväkerhotyö, varhaiskasvatusyhteistyö, pyhäkoulutyö
Menetelmä-ohjaaja:  Parisuhteen kuntokartoitus, Parisuhteen ja Vanhemmuuden Palikat, Toimiva Perhekoulu, Erosta eteenpäin, Kouluikäisten lasten eroryhmien ohjaaja (Kasper ry),Tarinoiden maa, Muksuoppi