Ryhmät

Järjestämme esimerkiksi eroryhmiä perheille ja aikuisille.

Suomalainen eroseminaari syksyllä 2024

Suomalainen eroseminaari on vertaisryhmä, jossa käsitellään seuraavia aiheita:

  • Ero oppimisprosessina
  • Eroon vievä tie: minä parisuhteessa
  • Pettymyksen tuoma suuttumus ja viha sekä sen purkaminen
  • Eroon liittyvä suru Itsetunto ja itsetuntemus
  • Jatkuva muutos parisuhteessa; kasvu ja identiteettikriisit
  • Avoimuus ja sen puute, uskottomuus
  • Yksinäisyys, yksin oleminen ja uudet parisuhteet, uusperhe
  • Rakkaus— oma tapani rakastaa. Tarvitsevuuteni määrä ja sen vaikutus parisuhteisiini.
  • Seksuaalisuus parisuhteessa ja eron jälkeen
  • Lapsen näkökulma ja vanhemmuus erossa

Eron käsittely auttaa eroprosessissa ja antaa aikuiselle valmiuksia tukea lasta eron aiheuttamissa monenlaisissa tunteissa.

Sydämellisesti tervetuloa mukaan!

Suomalaineneroseminaari

Kaikki eroryhmistä kiinnostuneet, jotka ovat jättäneet yhteystietonsa informoidaan ryhmästä elokuussa.

 

Rosoista rakkautta – tunnekeskeinen kurssi pareille syksyllä 2024Kurssi perustuu kiintymyssuhdeajatteluun, jonka avulla opetellaan tunnistamaan parisuhteen negatiivisia kehiä (hyökkääminen ja vetäytyminen), avaamaan niitä sekä ymmärtämään omaa ja toisen käyttäytymistä yhteyden katkeamisen uhatessa. Negatiivisten kehien pysäyttäminen ja pinnan alla olevien tunteiden löytäminen ja jakaminen auttavat vahvistamaan tunneyhteyttä ja siten rakentamaan rakastavaa, turvallista ja hyvinvoivaa parisuhdetta.

Kurssilaisten odotetaan osallistuvan jokaiseen kokoontumiskertaan, sillä kokoontumiset rakentuvat edellisten kertojen teemoille. Kurssiin liittyy harjoitusten ja kotitehtävien tekemistä sekä kirjan Sue Johnson Kunpa sinut tuntisin paremmin lukemista. Kurssi sopii vuorovaikutushaasteita ja/tai tunneyhteyden haasteita kokeville pareille. Kurssi ei sovellu pareille, joiden ongelmana on akuutti kriisi, väkivalta tai liiallinen alkoholin käyttö. 

Ohjaajat: Perheneuvojat Juhani Koskelin, Terhi Lahdensalo ja Erica Stick


Tiedustelut ja ilmoittautuminen 
to 8.8. – su 25.8. ilmoittautumislomakkeella tai mainoksen QR-koodilla.

Lapsen ja vanhemman eroryhmä suunnitteilla keväälle 2025

Lapsen ja vanhemman eroryhmässä tarjoamme ammatillisesti ohjattua vertaistukea eron kohdanneille perheille. Perheen eroryhmä on tarkoitettu toiselle vanhemmalle yhdessä lapsen tai lasten kanssa. Ryhmäkertoja on yhteensä seitsemän, joista osa ollaan yhdessä ja osa omissa vertaisryhmissä. Perheen eroryhmässä niin vanhempi kuin lapset pääsevät käsittelemään eron tuomia muutoksia vertaistuen avulla. Keskiössä on lasten tunteet ja tarpeet sekä vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen. Tavoite on myös etsiä yhdessä voimavaroja ja keinoja uuteen elämäntilanteeseen sopeutumiseen jokaisen erityisyyttä ja rajoja kunnioittaen. Työskentelyssä hyödynnetään erilaisia luovia menetelmiä.

Ryhmä soveltuu perheille, joissa eropäätös on jo tehty ja vanhemmat ovat sopineet asumisjärjestelyistä. Ryhmä on maksuton ja edellyttää sitoutumista kaikille kerroille. Ryhmäilloissa tarjolla pieni välipala. Mukaan otetaan kahdeksan perhettä / kahdeksan lasta, jotka ovat iältään 7–12 -vuotiaita ja osallistujat haastatellaan ennen ryhmään valitsemista.

Ohjaajina toimivat perheneuvoja Terhi Lahdensalo ja hyvinvointialueen kehittämiskoordinaattori Minna Raitanen.

Järjestäjät: Vantaan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskus ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen perhetyö

Lisätietoja: perheneuvoja Terhi Lahdensalo terhi.lahdensalo@evl.fi tai p. 050 347 3812.