Perheasioiden sovittelu

 

Kenelle?

Vantaan perheneuvonnan koulutetut sovittelijat antavat perheasioiden sovittelua hyvinvointialueen kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen mukaisesti vantaalaisille ja keravalaisille eronneille vanhemmille.

Miten palveluun pääsee?

Voit hakeutua perheasioiden sovitteluun ottamalla yhteyttä lapsiperheiden neuvontaan ja ohjaukseen p. 09 4191 5200 valitse linja 2.

 

Mitä perheasioiden sovittelu tarkoittaa?

Perheasioiden sovittelussa eronneiden vanhempien on mahdollista keskustella kaikista niistä kysymyksistä, joita lasten asioiden järjestämiseen liittyy, ja joista vanhempien on vaikea keskenään päästä yksimielisyyteen. Sovittelussa kiinnitetään erityistä huomiota lasten aseman turvaamiseen ja turvallisen arjen jatkumisen varmistamiseen. Koulutetut sovittelijat auttavat vanhempia jäsentämään, mistä asioista heidän on tarpeen sopia erotilanteessa, ja ohjaavat vanhempia itse löytämään omalle perheelleen sopivat ratkaisut.

Sovittelu alkaa vanhempien omilla aloitustapaamisilla, joissa vanhemmille selvitetään tarkemmin, mistä sovittelussa on kyse, ja käydään läpi asioita, joista vanhemmat toivovat sovittelussa keskusteltavan. Tämän jälkeen yhteisiä sovittelutapaamisia on 1-2 ja viimeisellä kerralla voidaan tarvittaessa sopia sovittelun seurantatapaamisesta.

Perheasioiden sovittelussa tavoitellaan lasten asioiden ja arjen käytäntöjen ratkaisemista ja toimivan yhteistyövanhemmuuden edellytysten turvaamista. Sovittelussa ei tehdä virallisia ja vahvistettuja sopimuksia lasten huollosta, asumisesta, tapaamisesta tai elatuksesta. Näissä sopimusasioissa voit varata neuvotteluajan lastenvalvojalle.

Vanhemmuuden tukea

Vanhemmuussuunnitelma on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Suunnitelma auttaa vanhempia keskustelemaan asiallisesti lasten arjen sujumisesta eron jälkeen. Suunnitelman avulla vanhemmat voivat sopia asioiden järjestämisestä ja keskinäisestä työnjaosta niin, että molemmat tietävät, mistä he ovat vastuussa ja mitä heiltä odotetaan.

Toisin kuin lastenvalvojan luona vahvistettu lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva sopimus tai tuomioistuimen päätös, vanhemmuussuunnitelma ei ole juridinen asiakirja.

Lataa tästä vanhemmuussuunnitelma pohdintasi pohjalle.