Seuraava Asunnottomien yö on 17.10.2020

Haluatko osallistua asunnottomuustapahtumaan suunnittelemalla, tuomalla oman panokseksi tai ideoimalla yhdessä. Lähetä viestisti tai ota yhteys pääjärjestäjään VAHTI ry:n toimijoihin jo keväällä.

 

http://vahti.info/?page_id=2

 

 

AIEMMIN TAPAHTUNUTTA

 

A S U N N O T T O M I E N  Y Ö  2 0 1 9  T A P A H T U M A N  T I E D O T:

 

 

A S U N N O T T O M I E N  Y Ö  T O R S T A I N A  1 7 . 1 0 . 2 0 1 9  K L O  1 6 - 2 2

 

ASUNNOTTOMAN NAISEN ÄÄNI -  teemalla 

 

Asunnottomuutta ehkäistään ja yritetään hoitaa ja sen aiheuttamia yksilöllisiä haittoja vähentää moniammatillisella ja verkostojen yhteistyöllä. Tilanne, jossa voi joutua olemaan ilman vakituista omaa asuntoa, voi tulla lähes kenelle vaan. Asunnottomuusvaihe voi olla elämänvaiheeseen kuuluva lyhyt kriisitilanne ja ylimenokausi tai pitkittynyt jakso, jolloin arkiasioiden ja itsensä hoitaminen vaikeutuu tilapäisen sopeutumisvaiheen jälkeen jokapäiväiseksi epävarmuudessa elämiseksi. Asuntoja on mutta......Vantaalaisia toimijoita ja asunnottomuutta kokeneita ja sen kanssa työtä tekeviä ja siitä oppiaottavia kokoontuu yhdessä asunnottomuuden teeman esillä pitämiseksi toteuttamaan jälleen tapahtumaa torstaina 17.10.2019 klo 16-22. 

 

Paikka: Leinikkitie 22 01350 Vantaa

 

OHJELMA:

klo 16 EU-ruokakassien jako alkaa 

klo 17 Soppatykistä tarjoillaan keittoa ja vaatejako alkaa ja makkaraa grillistä

klo 17.30-18.55 Keskustelupaneeli: Asunnottomuusteemoilla / Tarinateatteri 

klo 19 Apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstradin avaus/saatesanat 

klo 19.15 Tarinateatteri  

klo 19.30 ALEX esiintyy

klo 20.00 Huojuvakuu / Jasmin ja bändi esiintyvät

klo 21.00 Anna ja Janus Hanski esiintyvät

klo 22 tilaisuuden päätös

 

Pääjärjestäjä: Vantaan asunnottomien hyvinvoinnin tuki Vahti ry 
 

Soppatykistä tarjoillaan keittoa juuri niin pitkään kuin sitä riittää. Grillimakkaraa tarjoillaan niin kauan kuin niitä riittää.

 

Tapahtuma on täysin maksuton ja tietysti päihteetön.  

 

TERVETULOA!

 

Järjestämässä ja toimijoina: Vantaan mielenterveysyhdistys Hyvät tuulet ry, Vantaan elävän musiikin yhdistys Velmu ry, Vantaan Laurea ammattikorkeakoulu, Vantaan A-Kilta/Kiltakoti, Tukihenkilötyöyhdistys ry, Vantaan kaupunki: Koisonrannan palvelukeskus, Pähkinärinteen asumispalveluyksikkö, Vantaan seurakunnat, Yhteinen pöytä, Keski-Uudenmaan koulutuskeskus Keuda, Sininauha Oy, Suomen Punainen risti, Korson Työttömät ry ja vapaaehtoisia. 

 

Lisätuki: Meripellontie 11 pöytä- ja tuolilahjoitus tapahtumaan (Meripellotie 11, Helsinki), Mansikkapaikka ruokatarjoilu (Karsikkokuja 15, Vantaa) 

 

Tukijana: Vantaan kaupungin yleisjaosto  

 

Tarkka tapahtuman sijainti: