Kursseja ja ryhmiä lapsiperheille

Perheasiain neuvottelukeskuksessa järjestetään ryhmiä  ja kursseja eri kehitysvaiheissa olevien lasten vanhemmille.

Ryhmiin ilmoittaudutaan etukäteen ja tulijoiden odotetaan sitoutuvan osallistumaan jokaiseen kokoontumiseen.

Lapsen tunne- ja turvataidot

Ryhmä vanhemmille

Ryhmä on tarkoitettu vanhemmille, joita kiinnostaa lapsen tunteisiin ja turvataitoihin liittyvät asiat. Ryhmän tarkoituksena on miettiä ja etsiä keinoja lapsen turvallisen kasvun ja kehityksen tukemiseen sekä lisätä aikuisen herkkyyttä kuunnella lasta.

Tapaamisissa keskustelemme mm. vanhemmuuden rooleista, lapsen tunne- ja turvataidoista ja niiden kehittämisestä, turvallisesta netin käytöstä.

Nykypäivän lapsen sosiaalinen verkosto on laaja. Siihen kuuluu kodin lisäksi useita eri henkilöitä ja ympäristöjä, kuten sukulaiset, hoitopaikat, naapurit, kaverit jne. Myös media on tällä hetkellä useimpien lasten arkipäivää. Media tuo muun maailman koteihin television ja internetin välityksellä. Tässä monimuotoisessa maailmassa vanhemman mahdollisuudet suojella lasta käyvät yhä haasteellisemmaksi, siksi lapsella itselläänkin tulisi olla valmiuksia puolustaa henkilökohtaista reviiriään ja koskemattomuuttaan.

Ensisijainen vastuu lasten hyvinvoinnista on kaikilla lapsen lähipiirissä olevilla aikuisilla. Lapsen on kuitenkin hyvä saada valmiuksia, joilla puolustaa henkilökohtaista koskemattomuuttaan mm. opettamalla lapselle konkreettisia toimintatapoja. Lasten omaksumat turvataidot auttavat heitä, ikätasonsa mukaisesti, toimimaan ja selviytymään epämiellyttäviksi kokemissaan tilanteissa. Tunne- ja turvataitojen tarkoitus on suojella lasta ja auttaa lasta suojautumaan erilaiselta kaltoinkohtelulta ja sen uhalta.

Ryhmän tapaamisten aiheina ovat

  • vanhemmuuden roolit
  • lapsen tunnetaidot (tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, ilmaiseminen ja tunteiden vastaanottaminen)
  • lapsen turvataidot (mm. konkreettisia ohjeita erilaisia tilanteita varten)
  • turvallinen netin käyttö

Lapsen tunne- ja turvataidot ryhmään mahtuu 6 vanhempaa ja ryhmä toimii myös vertaistukena.

Ryhmä kokoontuu yhteensä 4 kertaa perheasiain neuvottelukeskuksessa, ositteessa Unikkotie 5 aA, 3. kerros.

Ohjaajana toimii perheneuvoja Hellevi Hilska-Salonen perheasiain neuvottelukeskuksesta.

Ryhmään ilmoittautuminen perheasiain neuvottelukeskus p. 09 8306330 tai Hellevi Hilska-Salonen p. 050 3476846.