Kirkko Vantaalla tukee ja auttaa apua tarvitsevia

Kirkon auttamistyö eli diakonia näkyi Vantaan katukuvassa marraskuussa 2019.

Kampanjan tarkoituksena oli muistuttaa työstä, jota seurakunnissa tehdään erityisesti heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä varten.

Kirkon auttamistyö nousee kristillisestä lähimmäisenrakkauden periaatteesta. 

Diakoniatyössä  ihmisiä kohdataan hädän tullen henkilökohtaisesti vastaanotoilla ja ryhmätoiminnan ja vertaisuuteen perustuvan toiminnan piirissä. 

Diakoniatyön palvelut ovat ilmaisia ja kaikkien saatavilla. 

Kampanjassa halutaan erityisesti nostaa esiin miesten kokemaa yksinäisyyttä ja syrjäytymisen uhkaa. Vantaa on miesvoittoistuva kaupunki muita pääkaupunkiseudun kuntia nopeammin. Elämässä kohdatut haasteet voivat olla moninaisia ja niistä voi olla vaikeaa puhua. Apua voi ja kannattaa hakea ennen kuin kaikki asiat ovat lopullisesti solmussa.

Kirkon diakoniatyössä toimitaan ihmisten kanssa heidän ehdoillaan. Diakoniatyöntekijät kestävät ihmisten hädän ja heillä on aikaa purkaa elämän solmuun menneitä asioita yhdessä ihmisen kanssa. Käytännössä apu voi olla puhumista ja kuuntelua, ruoka-apua, taloudellista apua, yhteisöllistä syömistä tai vertaistukea ryhmissä.

Lisäksi seurakunnista löytyy runsaasti vapaaehtoistehtäviä, joista voi löytää mielekästä tekemistä. Vapaaehtoistehtävissä saat mahdollisuuden itsekin auttaa jotakuta. 

Ihminen on tarkoitettu auttamaan toista ihmistä.

 

Näin diakoniatyö auttaa

Vuonna 2018 Vantaan seurakunnissa

Diakoniatyöntekijöillä oli yhteensä 11 615 henkilön kohtaamista.

Suurin osa asiakkaista asui yhden hengen taloudessa ja he olivat työelämän ulkopuolella. Yksinasuvien kohtaamisia oli 5505 ja työelämän ulkopuolella olevien kohtaamisia 7295.

Keskustelujen yleisimmät aiheet

  1. Talous

  2. Terveys ja sairaus

  3. Ihmissuhteet

Diakonia-avustuksia jaettiin yhteensä 133 286 euroa.

Diakoniatyön järjestämiin ruokailuihin osallistui 19 274 kävijää.

Avoimien ovien tilaisuuksiin (Olotila-kahvilat ym.) osallistui 24 280 kävijää.

 

Lisätietoja diakoniasta ja mainoskampanjasta

Diakonian asiantuntijat: 

Johtava diakonia- ja yhteiskuntatyön asiantuntija
Katri Valve, p. 050 576 6548, katri.valve@evl.fi

Tikkurilan seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä
Saara Huhanantti, p. 050 411 2675, saara.huhanantti@evl.fi

 

Kampanja:

Viestintäpäällikkö Meri-Anna Hintsala, puh. 044 422 0339, meri-anna.hintsala@evl.fi