KUMPPANUUSINVENTAARI 2019

Kumppanuusinventaari on Yhteisöjen tukemisen ja vahvistamisen menetelmät  koulutukseen kuuluvan selvitystyön raporttiosuus, jossa kartoitetaan Vantaalaisten toimijoiden käytännön yhteyksiä Vantaalaisiin seurakuntiin. Tavoite on kartoittaa sitä tarvetta, jota Vantaalaiset toimijat vastausten perusteella osoittavat, joka liittyy yhteistyöhön seurakuntien kanssa. Kyse on sekä nykyisen voimassaolevan yhteistyön tarkastelusta, mutta myös toimijoiden kiinnostuksesta seurakuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön. 

Selvityksen raporttiosuudessa ei tule esiin yksittäisten toimijoiden vastauksia vaan ne käsitellään kolmen eri toimijuusalueen kautta. Toimija-alueet ovat kunnalliset ja valtiolliset toimijat, yritysmuotoiset- ja yksityiset toimijat ja sitten kolmannen sektorin toimijat. Yksittäisen toimijan vastauksia ei siis voida erottaa kokonaistuloksista. Mukaan kyselyosuuteen on valittu mahdollisimman kattavasti erilaisia vantaalaisia toimijoita. 

Raportin kyselyaineisto ja taustatiedot kerätään usealla eri tavalla. Kysely paperiversiona toimijoille sekä/tai sähköpostilinkkinä Webpropol sivuston kautta, toimijoiden sivustojen ja esitteiden tietojen perusteella sekä tapaamisissa ja kumppanuuskäynneillä kevään 2019 aikana. 

Raporttiosuus valmistuu syksyyn 2019 mennessä.

Toivomme aktiivista osallistumista vantaalaisilta toimijoilta. 

Tutkimuksen käytännön osuuden toteuttaa: Vantaan seurakunnat / Erityisdiakonia. 

Postiosoite:  Vantaan seurakunnat, Erityisdiakonia, Kumppanuusinventaari 2019, PL 56, 01301 Vantaa.

Sähköposti: jari.hirvonen(at)evl.fi.  p. 050-573 6354.