Asunnottomuusbarometri Vantaa 2021

Asunnottomuusbarometri 2021 on uusinta kysely, joka toteutettiin vuonna 2011. Keväällä 2011 Asunnottomien yön kansalaistoimikunnan kokouksessa nousi esiin ajatus vantaalaisen asunnottomuuden selvittämisestä asunnottomien itsensä kokemana ja kartoittaa sitä millaistä ilmapiiriä asunnottomuuteen vantaalaisilla liittyy vaikka ei olisikaan itsellä tai lähipiirillä siitä omakohtaista kokemusta. Asunnottomuusbarometrin toteuttajina olivat Vantaan seurakuntayhtymän asuntotyön diakoni Jari Hirvonen, päihdetyön diakoni Anette Malinen sekä Laurea-ammattikorkeakoulun 10 opiskelijaa yhdessä opettajansa Eeva Soikkelin johdolla.

Laurea-ammattikorkeakoulun 10 opiskelijaa ja diakonit haastattelivat Vantaan kaupungin alueella erilaisissa seurakuntien ja kolmannen sektorin tilaisuuksissa ja tapahtumissa yhteensä 103 henkilöä.

Ihmisten tarinat ja ymmärrys koskien omaa tai lähipiirin kokemusta asunnottomuudesta näyttäytyvät kyselyn perusteena vakavana ja suorastaan henkeä uhkaavana ilmiönä. Vastauksista nousi esiin voimattomuus, epätoivo sekä uskonpuute siihen, että tilanne voisi vielä muuttua paremmaksi . Toisaalta myös sinnikäs ja silti positiivinen ajatus siitä, että kenties asunnottomalle joskus, vaikka pitkänkin ajan jälkeen, löytyy lopulta asunto.

Asunnottomuuden vähentämisohjelmat ja hankkeet pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi realisoituvat yksittäisiin henkilöihin, jotka saavat viimein oman kodin. Barometrissä ei pyritä kuvaamaan sitä, miten kurjaa, vaikeaa tai surullista asunnottoman arki voi olla. Tärkeää on ilmiö ja mitä siihen liittyy ja millaisia ehdotuksi ihmisillä on ja olenneista on pohtia mitä kaikkea asunnottomuuden hoitamattomuus tuottaa inhimillisenä kärsimyksenä.

Pyydämme vantaalaisia auttamaan tämän vuoden 2021 kyselytutkimuksessa. Tutkimus toteutetaan erityidiakonian ja Vantaan Laurean toimipisteen opiskelijoiden yhteistyönä. Kaikki tiedot kerätään anonyymisti ja mitään henkilötietoja ei kerätä, joilla vastaaja voitaisiin tunnistaa. Vapaan tekstin kohdissa pyydetään olemaan nimeämättä henkilöitä, mutta toki toimipaikkoja ja yksiköitä voi nimetä, mutta kaikki yksiköt tai toimijat käsitellään raporttivaiheessa yleisellä otsikoilla. Kysymykset ovat lähes samat kuin vuonna 2011 vertailtavuuden säilyttämiseksi. Tulokset kyselystä eivät ehdi 17.10.2021 mennessä, koska myös Asunnottomien yö 2021 tapahtuman aikana voi osallistua kyselyyn. Kysely on auki lokakuun loppuun ja tarvittaessa vielä marraskuun alkuviikkoihin. Tavoite on saada vähintään ne 100 vastausta.  

Kysely Asunnottomuusbarometri Vantaa 2021

Terveisin Jari Hirvonen Vantaan seurakuntayhtymä, erityisdiakonia, PL 56, 01301 Vantaa, puh. 050-5736354. Vastaan myös kyselyihin liittyen kyselyyn.