Kaj Andersson
Kaplan
Vanda svenska församling

Pappi

050 537 4221
PrästMartin Fagerudd
Kyrkoherde
Vanda svenska församling

Pappi

050 466 1183
PB 69, Vallmovägen 5 A, 2.vån., 01301 Vanda
PrästAnu Paavola
församlingspastor
Vanda svenska församling

Pappi

050 544 2671
Präst