Tikkurilan kirkon arkkitehtuurisuunnittelu etenee

14.6.2018 09.36

Tikkurilan kirkon havainnekuva sisältä kirkkosalista

Tikkurilan kirkkoon rakennetaan lasten ja perheiden kohtaamispaikka sekä kaikille avoin kahvila

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Tikkurilan kirkon toisen luonnosvaiheen (L2) suunnitelmat 

Tikkurilan kirkon arkkitehtuurisuunnittelu etenee aikataulun mukaisesti. Uuden Tikkurilan kirkon suunnitelmien mukaan kirkon päämateriaali tulisi olemaan tiili. Suunnitelmissa on myös rakentaa viherkatto toimistojen kattopinnoille. Toisen luonnosvaiheen aikana Tikkurilan uuden kirkon suunnittelussa keskityttiin asemapiirrokseen, rakennuksen pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustuksiin, hankkeen laajuuteen, keskeisiin rakenteisiin ja päämateriaaleihin. Tikkurilan kirkon yhteyteen tulee toimisto-osa sekä asuntoja.  L2-vaiheen suunnitelmissa linjataan, että kirkkosalin lisäksi tiloihin tulee lapsiperheille suunnattu alue nimeltään Pienten paikka sekä kaikille avoin kahvila katutasoon. Tikkurilan kirkon suunnittelee arkkitehtitoimisto OOPEAA.

Luonnosvaiheissa on laajasti kuultu sekä tilojen tulevia käyttäjiä että alan suunnittelijoita. Lähtökohtina suunnittelussa on ollut tilojen toiminnallisuus, erilaisten ihmisryhmien hyvä palvelu, tilojen monikäyttöisyyden kehittäminen sekä budjetissa pysyminen. Lisäksi on huomioitu esteettömyyttä, rakennuksen hoitoa ja ylläpitoa koskevia asioita sekä julkisivuratkaisuja. Koko hankkeen kustannusarvio on 21,3 miljoonaa euroa.  Uuden Tikkurilan kirkon toivotaan palvelevan Tikkurilan alueen asukkaiden lisäksi koko pääkaupunkiseutua.

Kirkkohankkeelle on tehty myös lapsivaikutusten arviointi. Tikkurilan kirkolla parannetaan koko Tikkurilan alueen lasten ja perheiden kohtaamisen mahdollisuuksia. Suunnitelmat tarkentuvat edelleen lähikuukausina.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä 13.6. L2-suunnitelmat etenevät edelleen yhteisen  kirkkovaltuuston käsittelyyn 21.8.2018. Tällöin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen kirkon rakentamisesta.

Vantaan seurakunnat satsaavat Kivistön alueen kehittämiseen ja Kivistön kirkon peruskorjaamiseen

Vantaan seurakuntayhtymä omistaa Vantaan Kivistössä maa-alueita, jotka ovat kasvavan Kivistön alueella lähellä Kivistön asemaa. Seurakuntayhtymä haki alueelle asemakaavan muutosta vuonna 2017.

Kaava-alue sijaitsee Kivistön aseman välittömässä läheisyydessä, ja kaavamuutoksen tarkoituksena oli kehittää yhdessä Vantaan kaupungin kanssa voimassa olevaa asemakaavaa vastaamaan paremmin Vantaan  kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymää Kivistön visiota.  

Kaavamuutoksen tarkoituksena on myös lähivuosina mahdollistaa Kivistön kirkon peruskorjaus. Kivistön kirkon kulttuurihistoriallinen merkitys on tunnistettu kaavatyön yhteydessä ja kaavamuutoksessa onkin huomioitu kirkkorakennuksen asemakaavallinen suojelu. Kaava-alue kuuluu  Kivistön keskustan tiiviin asumisen ja palveluiden alueeseen, joten kaava-aluetta on pyritty tarkastelemaan mahdollisimman tehokkaana.

Asemakaavasta on tarkoitus järjestää asukastilaisuus elokuun aikana Kivistön kirkolla, ja kaava pyritään saamaan lainvoimaiseksi vuoden 2018 loppuun mennessä. Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta tiedotti 11.6.2018 Kivistön kirkon kaavan nähtävillä olosta. 

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 13.6. lähettää Kivistön alueen suunnitelmat vahvistettavaksi yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Vantaan seurakuntien maille Asolan Rekolanmetsään rakennetaan lisää ulkoilualueita

Asolan Rekolanmetsään tullaan rakentamaan lisää ulkoilureitistöjä ja latupohjia kaupunkilaisten virkistyskäyttöön. Ulkoilureitistöt tulevat jatkamaan jo olemassa olevia reittejä. Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Vantaan kaupungin pyynnön sijoittaa lisää ulkoilu- ja latuverkostoja Elmon alueelle. Maa-alueet ovat Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymien omistuksessa, ja päätös edellyttää vastaavaa päätöstä Helsingin seurakuntayhtymästä.

Kuntokallion kurssikeskuksen aluetta kehitetään Helsingin Karhusaaressa

Vantaan seurakunnat luopuivat Kuntokallion kurssikeskuksen toiminnasta. Helsingin Karhusaaressa sijaitsevat maa-alueet, joilla Kuntokallio sijaitsee, ovat odottaneet kaupungin kaavamuutoksia. Aluetta halutaan kehittää osana Östersundomin yleiskaavaa, jonka tarkoituksena on toteuttaa Karhusaaresta merellinen pientalovaltainen ja kaupunkimaisen tiiviisti rakennettu kaupunginosa, josta on hyvät liikenneyhteydet Sakarinmäen tulevalle metroasemalle.

Östersundomin yleiskaava oli nähtävillä alkuvuodesta 2018 ja yleiskaava on tarkoitus hyväksyä vuoden 2018 loppuun mennessä. Varsinainen Karhusaaren asemakaavoitus voi vahvistua vasta yleiskaavan vahvistuttua. Tässä vaiheessa on arvioitu, että nyt käynnistyvä asemakaava voisi olla lainvoimainen vuonna 2021. Lisäksi Östersundomin yleiskaavassa edellytetään, että asuntovaltaiset alueet voidaan toteuttaa vasta, kun metrosta on tehty sitova toteuttamispäätös, mikä nykyisellä suunnitteluaikataululla saataneen aikaisintaan vuonna 2025.

Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto päätti 13.6. kokouksessaan hakea asemakaavamuutosta omistamilleen maa-alueille. Kaavamuutoksen avulla tuetaan alueen kehittämistä asuntorakentamiseen.

Yhteisen kirkkoneuvoston esityslista 13.6.2018 on luettavissa verkossa.

« Uutislistaukseen