Uuden Tikkurilan kirkon ensimmäisen luonnosvaiheen suunnitelmat ja kustannussuunnitelma hyväksyttiin

4.5.2018 15.53

Uusi Tikkurilan kirkko

Vantaan yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi ensimmäisen luonnosvaiheen arkkitehtisuunnitelmat ja tarkensi kustannusarviota.

Vantaan Tikkurilan keskustassa olevan vanhan Tikkurilan kirkon paikalle on rakentumassa uusi kirkko lähivuosien aikana.

Vantaan seurakuntien investoinneissa uuden kirkon rakentamiselle on alun perin kaavailtu 20 miljoonan euron määrärahaa.  Vantaan yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 3.5. korottaa kustannusarvioita 1,3 miljoonalla eurolla.

Kustannusten noususta 0,5 miljoonaa euroa johtuu riittävien tilojen turvaamisesta. Suunnittelussa käytössä oli laajempi ja tiloiltaan supistettu suunnitelma. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi laajemman suunnitelman. Lisäksi arvioitu kustannusten nousu johtuu rakennuskustannusindeksin noususta. Tämän vaikutus uuden kirkon rakentamisen kustannuksiin on 0,8 miljoonaa euroa.

Vanha kirkko on ollut tyhjillään useita vuosia sisäilmaongelmien vuoksi ja se on päätetty purkaa. Vantaan seurakuntayhtymän omistamalle keskustakorttelin alueelle Unikkotien ja Asematien väliin nousee lähivuosien aikana uuden kirkon lisäksi Tikkurilan seurakunnan ja Vantaan ruotsinkielisen seurakunnan muita tiloja sekä Vantaan seurakuntien yhteisten palveluiden, kuten perheneuvonnan, uudet tilat. Lisäksi keskustakorttelin alueelle on rakentumassa opiskelija-asuntoja sekä muuta asuntotuotantoa.

Seurakuntien perustyö halutaan turvata jatkossakin

Vantaan seurakunnissa on useita kirkkoja ja muita tiloja peruskorjauksen ja uudistamisen tarpeessa. Rakentamiseen ja perusparannukseen tarkoitettuihin investointeihin on lähivuosina arveltu kuluvan Vantaan seurakunnissa yli 50 miljoonaa euroa. Suuriin investointikuluihin on Vantaan seurakunnissa varauduttu pitkäjänteisellä talouskurilla.

Uuden kirkon suunnittelussa on lisäksi huomioitu tilojen tehokkuus. Uusiin tiloihin tuleva neliömäärä on alle puolet aikaisemmin Tikkurilan seurakunnan, Vantaan ruotsinkielisen seurakunnan sekä yhteisten palveluiden käytössä olevista tilamäärästä. Tilojen käytön tehostamisella halutaan edesauttaa työkulttuurin muutosta joustavampaan ja dynaamisempaan suuntaan.

Säästöillä ja tilojen koon optimoinnilla halutaan turvata seurakuntien perustoimintaa, kuten lasten ja perheiden sekä apua tarvitsevien parissa tehtävää työtä, jotta niitä voidaan hoitaa hyvin myös tulevaisuudessa.

Tikkurilan uuden kirkon suunnittelee arkkitehtitoimisto Oopeaa. Kuva: Oopeaa.

« Uutislistaukseen