Vantaalaiset lahjoittivat Yhteisvastuun kautta 71 000 euroa ihmiskaupan torjumiseen

16.11.2017 11.32

Yhteisvastuukeräyksen logo

Keräysvaroilla ennaltaehkäistään ihmiskauppaa Vantaalla ja Jordaniassa.

 
Yhteisvastuukeräys tuotti Vantaalla lähes 71 000 euroa vuonna 2017. Valtakunnallisesti keräyksen tuotto oli kokonaisuudessaan 3 058 808,95 euroa. Keräystuotto ohjataan ihmiskaupan torjumiseen Suomessa ja ulkomailla.
 
– Yli 70 000 eurolla saadaan paljon aikaan ulkomaan kohteissa, Suomessa ja täällä Vantaalla. Jokainen sentti ja euro ovat tärkeitä. Kiitos kaikille lahjoittajille, toteaa Hakunilan seurakunnan kirkkoherra Hans Tuominen.
 
Kymmenen prosenttia keräystuotoista ohjataan paikalliseen ruohonjuuritason auttamistyöhön.
– Vantaalla keräysvaroin ennaltaehkäistään Vantaalla tapahtuvaa ihmiskauppaa paikallisesti toimivien järjestöjen kautta. Tällaisia järjestöjä ovat Monika-Naiset liitto ry, Pakolaisneuvonta ry, Pro-tukipiste ry ja Rikosuhripäivystys, kertoo Tuominen.
 
Ulkomailla keräyksen avulla tuetaan Syyriasta sotaa paenneiden nuorten koulutusta ja toimeentuloa Jordaniassa. Kirkon Ulkomaanavun kautta tehtävä auttamistyö ennaltaehkäisee pakolaisnuorten altistumista ihmiskaupalle ja hyväksikäytölle. Suomessa autetaan ihmiskaupan uhreja kehittämällä tukihenkilötoimintaa ja etsivää työtä sekä vahvistetaan työntekijöiden osaamista tunnistaa ja tavoittaa ihmiskaupan uhreja. Suomessa avun vievät perille Monika-Naiset liitto ry, Pakolaisneuvonta ry, Pro-tukipiste ry ja Rikosuhripäivystys.
 
Tuominen esittää kiitokset kaikille mukana olleille vapaaehtoisille:
– On hienoa, että meillä on suuri joukko vapaaehtoisia, jotka vuodesta toiseen antavat aikaansa Yhteisvastuun hyväksi. Tänä vuonna omassa seurakunnassani Hakunilassa iloitsin erityisesti rippikoululaisista ja isosista, jotka toimivat ensimmäistä kertaa kerääjinä työntekijöiden opastuksella. Kokemus oli sen verran hieno, että jatkamme sitä ensi vuonna. 
 
Ensi vuonna Yhteisvastuukeräys torjuu nälkää ja köyhyyttä
Vuoden 2018 Yhteisvastuukeräyksellä pyritään kitkemään nälkää ja köyhyyttä kotimaassa ja kansainvälisesti. 60 prosenttia tuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kansainväliseen katastrofiapuun, 20 prosenttia Kirkon diakoniatyön kautta taloudellisesti vaikeassa tilanteessa oleville ihmisille Suomessa ja 20 prosenttia paikallisiin avustuskohteisiin, jotka seurakunnat saavat itse päättää. 
– Tämä kohde on todella tärkeä ja osa kotimaan tuesta jää suoraan Vantaalle esimerkiksi seurakuntien yhteisöllisten ruokailujen tukemiseen ja kehittämiseen, toteaa. Tuominen.
 
Teksti: Johanna Puolitaival

« Uutislistaukseen