Päiväkotiyhteistyö Tikkurilan seurakunnassa

 

Syksyllä 2017 tulee voimaan uusi varhaiskasvatuksen opetussuunnitelma. Sen myötä osa varhaiskasvatuksessa käytettävistä termeistä on muuttunut. Puhumme katsomuskasvatuksesta, jonka tavoitteena on suvaitsevaisuuden, keskinäisen kunnioituksen, yhteisymmärryksen ja yhteiskuntarauhan rakentaminen.

 

Seurakunta voi olla varhaiskasvatuksen tukena muun muassa seuraavissa asioissa:

  • Tutustuminen paikalliseen uskonnolliseen kulttuuriin ja historiaan. Kirkot ja seurakunta voivat toimia oppimisympäristöinä.
  • Kristilliseen juhlaperinteeseen tutustuminen.
  • Autamme omalta osaltamme toteuttamaan varhaiskasvatuslain tavoitetta tutustua  sekä omaan että muihin lähellä oleviin uskontoihin esimerkiksi ideoimalla, vinkein ja mallituokioin.
  • Materiaalin lainaaminen.

Varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyötä suunnitellessamme käytämme apuna Kumppanuuden korimallia: Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina. Katso lisää tästä

 

Ota yhteyttä

Maaret Hirvensalo
varhaiskasvatussihteeri
Tikkurilan seurakunta
PL 69
01301 Vantaa