Förvaltningssekreterare
Vanda svenska församling
(09) 83061
Vallmovägen 5 A, 2.vån
01300 Vanda

kyrkoherdens sekreterare