Hallinto ja talous

Seurakuntien päätöksenteko perustuu demokratialle.

Äänioikeus on jokaisella 16 vuotta täyttäneellä kirkon jäsenellä. He valitsevat seurakuntien luottamushenkilöt seurakuntavaaleissa.

Seurakuntavaalit käydään joka neljäs vuosi.

Seuraavan kerran äänestetään syksyllä 2018. Nykyiset luottamushenkilöt aloittivat kautensa tammikuussa 2015.

Luottamuselimet

Yhteinen kirkkovaltuusto

  • käyttää ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymässä
  • päättää talouden päälinjoista ja esimerkiksi rakennushankkeista, maan myynnistä ja kirkollisveroäyrin suuruudesta
  • hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion
  • valitsee kirkkoneuvoston, joka valmistelee kirkkovaltuustossa päätettävät asiat
  • jäsenet valitaan seurakuntavaaleissa

Yhteinen kirkkoneuvosto 

  • johtaa seurakuntien yhteistä käytännön toimintaa, taloutta ja hallintoa 
  • valmistelee ja panee täytäntöön yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä
  • jäsenet valitsee yhteinen kirkkovaltuusto joka toinen vuosi

Seurakuntaneuvosto

  • johtaa seurakunnan toimintaa yhdessä kirkkoherran kanssa, edistää sen hengellistä elämää ja päättää seurakunnalle myönnettyjen varojen käytöstä
  • jäsenet valitaan seurakuntavaaleissa

► Luottamuselinten pöytäkirjat ja esityslistat

► Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston kokousaikataulu 2017

► Kaavio päätöksenteosta