KUMPPANUUSINVENTAARI 2018

Kumppanuusinventaari on henkilöstökoulutukseen liittyvän koulutussuunnitelman mukaiseen koulutukseen kuuluvan selvitystyön raporttiosuus, jossa kartoitetaan Vantaalaisten toimijoiden käytännön yhteyksiä Vantaalaisiin seurakuntiin. Tavoite on samalla kartoittaa sitä tarvetta, jota toimijat vastausten perusteella osoittavat, yhteistyöhön seurakuntien kanssa. Kyse on sekä nykyisen voimassaolevan yhteistyön tarkastelusta, mutta myös siitä, millaista tarvetta tulevaisuudessa on, jos sitä on, seurakuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön. 

Selvityksen raporttiosuudessa ei tule esiin yksittäisten toimijoiden vastauksia vaan ne käsitellään kolmen eri toimijuusalueen kautta. Toimija-alueet ovat kunnalliset ja valtiolliset toimijat, yritysmuotoiset- ja yksityiset toimijat ja sitten kolmannen sektorin toimijat. Yksittäisen toimijan vastauksia ei siis voida erottaa kokonaistuloksista. Mukaan on valittu mahdollisimman kattavasti erilaisia vantaalaisia toimijoita. 

Raportin kyselyaineisto ja taustatiedot kerätään kolmella eri tavalla. Kysely paperiversiona toimijoille sekä/tai sähköpostilinkkinä, toimijoiden sivustojen ja esitteiden tietojen perusteella sekä kutsutilaisuuksilla, joita on kaksi keväällä 2018. 

Ensimmäinen pidetään 15.2.2018 Vantaan Myyrmäessä klo 13.30-15.30 ja toinen Korsossa 14.3.2018 klo 13.30-15.30 kutsutuille toimijoille on lähetetty tarkemmat tiedot. 

Mikäli selvitykseen osallistuvat haluvat antaa omat yhteystietonsa ja niihin liittyy yhteydenottopyyntö, niin ne erotetaan kyselyosuudesta erikseen ja ne toimitetaan niille vantaalaisille seurakunnille, joiden yhteydenottoa toivotaan. Mikäli yksilöityä tietoa ei ole niin yhteydenottotoive osoitetaan sille Vantaan seurakunnan yksikölle, jolle yhteydenotto lähinnä toimijan toimialueen perusteella kuuluu.

Raporttiosuus valmistuu kevään 2018 aikana.

Toivomme aktiivista osallistumista vantaalaisilta toimijoilta. 

Tutkimuksen käytännön osuuden toteuttaa: Vantaan seurakunnat / Erityisdiakonia. 

Postiosoite:  Vantaan seurakunnat, Erityisdiakonia, Kumppanuusinventaari 2018, PL 56, 01301 Vantaa. Sähköposti jari.hirvonen(at)evl.fi.  p. 050-573 6354.